Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Magistrski študijski program

Predmetnik 2022/2023

Legenda

P = predavanje
V = vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

1. letnik

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LB SDŠ Semester
Management oskrbovalnih verig prihodnosti 7 30 15 24 16 125 zimski
Metodologija raziskovanja 3 18 2 70 zimski
Procesi in agilno izvajanje projektov 7 30 15 30 10 125 zimski
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti oskrbovalne verige 7 30 15 30 10 125 zimski
Vodstvene veščine v logistiki 6 30 15 30 15 90 zimski
Pametna in varna mobilnost 8 27 18 15 25 155 poletni
Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom 7 27 18 27 13 125 poletni
GIS za strateške odločitve v logistiki 7 27 18 27 13 125 poletni
Kvantitativne metode in modeli v logističnih sistemih 8 28 12 28 12 155 poletni

SKUPAJ:

60 264 116 198 102 25 1095  

2. letnik

Opomba

Študent izbere med Tehniškim, Gospodarskim, Mednarodnim modulom.

ECTS a-P e-P a-V e-V LV ID SDŠ Semester
Študent izbere Tehniški, Gospodarski ali Mednarodni modul
 Tehniški modul  30  zimski
 ·          Stohastični procesi v logistiki 5 21 24 34 6 65  
·          Uvod v znanstveno raziskovanje 5 2 148
·          Integracija oskrbovalnih verig 5 30 15 30 10 65
·          Robotski sistemi v logistiki 5 30 15 20 10 10 65
·           Principi skladiščenja in embaliranja 5 30 15 21 13 6 65
·            Računalniško podprti logistični informacijski sistemi 5 21 24 21 19 65
Gospodarski modul zimski
·             Stohastični procesi v logistiki 5 21 24 34 6 65
·            Uvod v znanstveno raziskovanje 5 2 148
·            Integracija oskrbovalnih verig 5 30 15 30 10 65
·            Upravljanje projektov v logistiki 5 21 24 21 19 65
·            Trajnostna logistika in alternativni viri energije 5 21 24 21 19 65
·            Logistika in e-poslovanje 5 39 21 9 16 65
Mednarodni modul zimski
·            Stohastični procesi v logistiki  5 21 24 34 6 65
·            Uvod v znanstveno raziskovanje 5 2 148
·            Integracija oskrbovalnih verig 5 30 15 30 10 65
·            Mednarodna logistika 5 21 24 30 10 65
·            Transportno logistični terminali 5 21 24 21 19 65
·            Komuniciranje v multikulturnem okolju 5 21 24 21 19 65
 Dodatni modul

Modul Management oskrbovalnih verig

 zimski
·            Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov 6 15 6 15 9 135
·            Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike  6 15 6 15 9 135
·            Spretnosti vodenja in poslovna načela 6 15 6 15 9 135
·            Transport in skladiščenje  6 15 6 15 9 135
·            Nabava in storitve za stranke  6 15 6 15 9 135
Principi modeliranja v logistiki 5 21 24 28 12 65 poletni
Znanstveno raziskovanje 10 2 8 2 288 poletni
Magistrsko delo 15 450 poletni