Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Evidenčni vpis

Oseba brez statusa študenta je bivši študent, ki je prekinil študij v skladu s Statutom UM in opravlja izpite ter druge študijske obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje, ali oseba, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa, vendar v le-tega ni vpisana. Študent vzporednega študija, ki na enem od programov, v katere je vpisan, nima statusa študenta, na drugem pa ga ima, se ne šteje med osebe brez statusa študenta.

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati oziroma zaključiti študij, se lahko vpišejo evidenčno. Prošnjo oddajo na Komisijo za študijske zadeve. Po obravnavi na komisiji prejmejo odločbo o nadaljevanju študija, ravno tako se jim podaljša veljavnost študentskih storitev, ki omogoča dostop do Moodla, Aipsa idr. Za dostop do predmeta v Moodlu osebe brez statusa kontaktirajo izvajalca predmeta, ki jim poda tudi vse potrebne informacije o tem, katere obveznosti morajo opraviti za pristop k izpitu.

Osebi brez statusa se v skladu z veljavnim cenikom UM in Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM štev.:N19/2010-41 AG za opravljanje manjkajočih obveznosti, ki so potrebne za pristop k izpitu, zaračuna prispevek za izvedbo predmeta z izpitom oziroma vsi pristopi k izpitom in druge posamične storitve.