Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Nadaljevanje študija po prekinitvi (osebe brez statusa)

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih obveznosti v skladu s študijskim programom ter želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Poleg vloge posredujete še poravnan plačilni nalog za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR  ter prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev v znesku 29,50 EUR v skladu s cenikom UM.

Podatki za plačilo:

Nalogodajalec: PODATKI ŠTUDENTA
Prejemnik: UM Fakulteta za logistiko, Mariborska c. 7, 3000 Celje
Koda namena: STDY
Znesek: 18,10 EUR in/ali 29,50 EUR
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI56 01100-6000010887
Referenca: VPISNA ŠTEVILKA/ IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA
Namen plačila: izdaja sklepa KŠZ FL UM in/ali podaljšanje veljavnosti storitev

Izpis sklepov Komisije za študijske zadeve o rešitvah vlog študentov bo objavljen predvidoma v dveh dneh od seje KŠZ na spletnem naslovu: Komisija za študijske zadeve | Fakulteta za logistiko (um.si)
Po seji Komisije za študijske zadeve boste na domač naslov prejeli odločbo ter potrdilo o opravljenih obveznostih. Podaljšali vam bomo veljavnost študentskih storitev, s čimer vam bo omogočen dostop do spletne učilnice, Aipsa ter študentskega e-maila.

Za vse obveznosti, ki jih morate opraviti v e-učilnici, vam bomo po izdaji odločbe v e-učilnici omogočili dostop do želenega predmeta. V ta namen se za dostop do predmeta v e-učilnici obrnite na izvajalca posameznega predmeta.

V primeru, kadar oseba brez statusa še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu, se ji zaračunajo stroški v skladu z veljavnim Cenikom Univerze v Mariboru in Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM.

Osebe, ki jim do zaključka študija manjka samo še diplomsko/magistrsko delo

Osebe, ki jim do zaključka študija manjka samo še diplomsko/magistrsko delo, ne oddajo Prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi, ampak za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev pokličejo v Referat za študentske zadeve.