Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Evidenčni vpis

Oseba brez statusa študenta je bivši študent, ki je prekinil študij v skladu s Statutom UM in opravlja izpite ter druge študijske obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje, ali oseba, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa, vendar v le-tega ni vpisana. Študent vzporednega študija, ki na enem od programov, v katere je vpisan, nima statusa študenta, na drugem pa ga ima, se ne šteje med osebe brez statusa študenta.

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se lahko vpišejo evidenčno. Prošnje oddajo na Komisijo za študijske zadeve.

V skladu s Cenikom UM za študijsko leto in Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM štev.:N19/2010-41 AG osebe brez statusa študenta plačajo vse pristope k izpitom in druge posamične storitve.