Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Mednarodno sodelovanje

CEEPUS

CEEPUSCentral European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz 16 držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo*, Madžarska, Moldavija, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Poleg študijskih obiskov in akademskih izmenjav z namenom poučevanja ali mentorskega dela je v okviru CEEPUS programa možno organizirati tudi poletne/zimske šole ter ekskurzije.

V programu lahko sodelujejo študenti in pedagoški delavci ter raziskovalci Fakultete za logistiko. V programu obstajata dva tipa mobilnosti, in sicer:

  1. Mrežna mobilnost (Network mobility)– poteka v okviru mrež v katerih sodeluje Fakulteta za logistiko;
  2. Freemover mobilnost– poteka izven mrež, v katere je fakulteta vključena.

Mrežne mobilnosti imajo vedno prioriteto pri odobritvi štipendij!

Prijavni roki so vsako leto enaki:

  •  Za mrežne mobilnosti: 15. 6. (zimski semester), 30. 10.  (poletni semester)
  • Za Freemover mobilnosti: 30. 11.

Več informacij:

Spletna stran CMEPIUSa: https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/ceepus-2/;
Spletni portal CEEPUS: www.ceepus.info
CEEPUS koordinatorji posameznih mrež na UM FL.

#TASA