Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Zaključna dela

Prijava teme

Študenti 1. in 2. stopnje prijavijo temo zaključnega dela v skladu z veljavnim Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru ob soglasju predvidenega mentorja najkasneje do konca zadnjega semestra 3. letnika dodiplomskega študija oz. do konca zadnjega semestra 2. letnika magistrskega študija.

Študenti 3. stopnje pripravijo temo in dispozicijo ter zagovarjajo doktorsko disertacijo v skladu z veljavnim Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.

Navodila – veljavna od 14. 03. 2024

Za vsa dela, ki so bila oddana v tehnični pregled do vključno 11. 12. 2023, še vedno veljajo stara navodila.

Stara navodila – niso več v veljavi

Obrazci

Obrazci so objavljeni tukaj.

Za obrazce, ki so potrebni v postopku prijave teme in dispozicije ter zagovora doktorske disertacije, se zaradi specifike področja obrnite na Valerijo Kotnik.

DIPLOMSKI WEBINAR

Posnetek “Diplomskega webinarja”, na katerem smo razložili celoten postopek priprave in zagovora zaključnega dela, s poudarkom na:

  • procesu prijave dispozicije
  • procesu priprave dela: kako opisati problem, zastaviti cilje, napisati predpostavke, omejitve, metodologijo…
  • procesu oddaje dela in
  • poteku tehničnega pregleda.