Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Poslovna mreža

Prenos znanja

Zavedamo se, da je aplikativno znanje izjemno pomembno za bodoče logiste, zato je intenzivno vključevanje podjetij in njihovih strokovnjakov v študijski proces izjemnega pomena. Tako študentom omogočamo vpogled v realno delovno okolje, seznanijo pa se tudi z izzivi gospodarstva.

Po drugi strani pa s podjetji sodelujemo tudi pri posodabljanju vsebin naših študijskih področij, saj na fakulteti deluje Programski svet, ki je posvetovalni organ za področje študijskih programov in izvajanja študija.

Gostujoči strokovnjaki

Senat fakultete lahko na osnovi predloga nosilca predmeta podeli interni naziv gostujoči strokovnjak tistim strokovnjakom iz prakse, ki so se s svojim sodelovanjem s študenti posebej izkazali. Gostujoči strokovnjak mora imeti vidne uspehe na svojem strokovnem področju in imeti mora pozitivno oceno nastopnega predavanja.

K pridobitvi naziva gostujoči strokovnjak vključujemo tudi diplomante fakultete, ki uspešno gradijo svojo poslovno pot in razpolagajo z aktualnimi logističnimi znanji ter pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo. S tem krepijo kompetence študentov, ki hkrati pridobijo vpogled v realne poslovne procese.

Ime in priimek Podjetje Študijski program, na katerem je sodeloval
Matjaž Martini GS1 Slovenija Visokošolski strokovni študijski program
Primož Cigler Proteus Themes Ltd. Visokošolski strokovni študijski program
Aleksander Đurić Arriva Štajerska d.d. Univerzitetni študijski program
doc. dr. Matjaž Štor Štore Steel d.o.o. Univerzitetni študijski program
Andrej Režonja F.A. Maik Global Logistics Magistrski študijski program
Tadej Pojbič Kemofarmacija d.d. Ljubljana Magistrski študijski program
Sanja Ivankovič Logistik Managerin Haai GmbH Magistrski študijski program
Klemen Lisec Dobrote Posavja, Sevnica Magistrski študijski program

Vključevanje tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev

Študijski proces brez vnosa znanj na področju logistike in oskrbovalnih verig iz tujine ne bi bil izpolnjen. V ta namen Fakulteta za logistiko redno sodeluje v okviru javnih razpisov za krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov, ki tako svojim gostiteljem kot slušateljem oziroma študentom podajajo informacije in znanja z različnih koncev sveta. Študenti na ta način odkrivajo zanimivosti, hkrati pa nadgrajujejo že pridobljene ali razvijajo povsem nove kompetence, ključne za raziskovanje in delo v resorju, ki se tako hitro spreminja.