Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Spremenjeni vpisni pogoji za UN program (2025/26)

Spremenjeni vpisni pogoji za vpis na univerzitetni študijski program 1. stopnje od študijskega leta 2025/2026

V univerzitetni študijski program prve stopnje Logistika sistemov se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov:
 • logistični tehnik,
 • elektrotehnik,
 • tehnik varovanja,
 • tehnik računalništva,
 • gradbeni tehnik,
 • prometni tehnik,
 • ekonomsko komercialni tehnik,
 • tehnik elektronskih komunikacij,
 • upravni tehnik,
 • elektrotehnik elektronik,
 • turistični tehnik,
 • strojni tehnik,
 • ekonomski tehnik,
 • tehnik mehatronike,
 • okoljevarstveni tehnik,
 • plovbni tehnik,
 • elektrotehnik energetik,
 • pomorstvo

in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.