Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Raziskovanje

Raziskovanje

Na fakulteti skrbimo, da poleg prenosa znanja na študente v predavalnicah prispevamo tudi k ustvarjanju novega znanja s področja logistike ter to znanje apliciramo v projektih v praktičnem, realnem okolju.

Pomembna dejavnost Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je ustvarjanje novega znanja v korist sedanjih in prihodnjih generacij.

Naš primarni cilj je, da fakultetna znanstveno-raziskovalna dejavnost postane prepoznavna v domačem in mednarodnem okolju. Za dosego primarnega cilja bomo poleg jemanja iz svetovne zakladnice pomembno prispevali vanjo, obsežneje objavljali prispevke v slovitih tujih revijah s faktorjem vpliva, naše raziskovalce redno videvali na znanstvenih gostovanjih na priznanih tujih raziskovalnih inštitucijah, povečali prenos znanja v gospodarstvo, ki bo potekalo preko poglobljenega in sistematičnega sodelovanja z njim.”