Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

O fakulteti

Skrb za kakovost

Skrb za kakovost je temeljna vrednota in smernica na vseh področjih našega delovanja.

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboro aktivno spremlja kakovost izvajanja svojih dejavnosti na različne načine. Kakovost potrjujejo vsakoletni eksterni in interni pregledi domačih in tujih evalvatorjev. Dokaz za to sta pridobljeni mednarodni akreditaciji ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs).

Visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti preko kateder in drugih organov fakultete ter z neposrednim delom v teh dejavnostih.

Študenti imajo možnost izražanja svojih mnenj glede kakovosti posredno preko svojih predstavnikov v vseh pomembnih organih fakultete, neposredno v samih procesih delovanja fakultete, lahko pa izražajo svoje predloge, pripombe, kritike in pohvale preko tutorskega sistema kakor tudi v knjigi Pohval in pripomb na sami fakulteti. Študenti prav tako ocenjujejo izvedbo posameznih predmetov in programov s študentskimi anketami.

V dolgoročnem planu dela bomo sledili sprejeti strategiji na področju zagotavljanja kakovosti:

  • vzpostavitev preglednega sistema zagotavljanja kakovosti,
  • sprotno spremljanje kakovosti (redne letne samoevalvacije, občasne zunanje evalvacije) na podlagi kazalcev in meril, ki bodo upoštevali mednarodne in nacionalne standarde,
  • zagotavljanje kakovosti na vseh temeljnih področjih delovanja FL UM (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje),
  • stalno obveščanje in informiranje javnosti.