Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Opravljanje izpitov višjega letnika

Študent, ki na podlagi 8. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM želi opravljati obveznosti in izpite iz učnih enot višjega letnika, mora predhodno oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Študent opravlja predpisane študijske obveznosti in izpite samo iz obveznih učnih enot višjega letnika, ob izpolnjevanju določil veljavnega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM.