Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Že nestrpno pričakujemo začetek novega študijskega leta, čeprav bo letošnje precej drugačno. Na fakulteti se trudimo hitro in ažurno odreagirati na spreminjajočo se situacijo. Aktivno pripravljamo potrebno, da bo študentska izkušnjatudi v letošnjem študijskem letu kar se da pozitivna.

Razmere, povezane s Covid-19, bodo od vseh nas zahtevale določene prilagoditve, predvsem pa strpnost in potrpežljivost, saj je situacija za vse nas nova. A vam zagotavljamo, da bomo študijski proces izvedli kakovostno in v skladu s predvidenimi študijskimi programi in objavljenim urnikom. Gremo torej vsi skupaj odgovorno po nova znanja in izkušnje.

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije.

Datum: 8. 11. 2021

Obvestilo: Dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT in nošenja zaščitne maske

IZVEDBA ŠTUDIJA

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

 ponovno vas obveščamo, da bomo na Univerzi v Mariboru študijsko leto 2021/22 pričeli z izvedbo pedagoškega procesa v živo, vodstva članic Univerze v Mariboru pa bodo imela v primeru poslabšanja epidemiološke slike in v primeru sprejema interventnih ukrepov Vlade R Slovenije pristojnost spreminjati pedagoški proces na način, kot bo za posamezno članico v skladu z materialnimi pogoji in specifikami izvedbe študijskih programov, ki se na njej izvajajo, mogoče.

 Pedagoški proces bo tako potekal v prostorih visokošolskih zavodov v skladu z izpolnjevanjem pogoja PCT, razen za vse tiste udeležence terciarnega izobraževanja, ki sodijo v ranljive skupine. Zanje bo izvedba pedagoškega procesa izvedena v dogovoru z visokošolskim učiteljem. Pri tem opozarjamo, da neizpolnjevanje pogoja PCT ne sodi med izjeme za takšen način dela.

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 147/21, 149/21) morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi, ki vstopajo v prostore visokošolskih zavodov, torej tudi študentje Univerze v Mariboru. Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  • z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR
  • z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
  • z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku; odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
  • z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 Za študente, ki ne izpolnjujejo enega izmed zgoraj navedenih pogojev, se šteje, da za potrebe izvedbe pedagoškega procesa izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje v prostorih visokošolskega zavoda. Študentu na podlagi odloka Vlade RS pripada 5 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Za namen dokazovanja samotestiranja mora študent voditi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis študenta, s katerim jamčite za verodostojnost podatkov na evidenčnem listu. Evidenčni list ponovno pripenjamo.

V skladu z Odlokom se izpolnjevanje pogoja PCT preverja na vhodih v prostore visokošolskega zavoda. V kolikor pogoja ne izpolnjujete in želite pogoj »T« izpolnjevati s samotestiranjem, vas bo osebje na vhodu napotilo v prostor, ki je na fakulteti namenjen za samotestiranje študentov. Vljudno vas prosimo, da v lekarni predhodno dvignete teste za samotestiranje in jih prinesete s seboj.

POMEMBNO: V primeru dokazovanja pogoja »T« s samotestiranjem za študente velja, da lahko samotestiranje uveljavljajo tako v prostorih fakultet kot tudi v prostorih knjižnic, študentskih domov, UŠC Leona Štuklja ipd. Študentje se samotestirajo le enkrat tedensko, in sicer ne glede na to, ali so se samotestirali v prostorih fakultete oz. študentskih domov. Študentje, ki se samotestirajo, morajo imeti za potrebe dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT evidenčne liste vedno pri sebi.

DODATNE INFORMACIJE

Na spletni strani moja.um.si, so objavljene še dodatne informacije glede izvedbe in navodil.

Spoštovane sodelavke, cenjeni sodelavci!

Skupaj stopamo v novo študijsko leto 2021/202, ki ga še vedno zaznamuje širjenje bolezni COVID-19 in s tem povezani ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja te bolezni. V skladu s trenutno veljavnimi Odloki Vlade RS za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni vas obveščamo, da bo pedagoški proces na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, v študijskem letu 2021/2022, z upravičenimi izjemami, potekal v živo, ob upoštevanju izpolnjevanja pogoja PCT. Pedagoški proces bo potekal v skladu s Smernicami za izvedbo izobraževalne dejavnosti na UM v študijskem letu 2021/22 in Napotki glede izvedbe pedagoškega procesa Fakultete za logistiko UM v študijskem letu 2021/2022, ki vam jih pošiljamo v priponki. V nadaljevanju izpostavljamo še nekatere dodatne podrobnosti za izvedbo pedagoškega procesa na FL UM, ki smo jih predstavili tudi na sestanku vseh zaposlenih.

V notranjih prostorih fakultete je obvezno nošenje mask ves čas prisotnosti, prav tako je ob vstopu v stavbo obvezno razkuževanje rok. Zagotavljanje minimalne razdalje 1,5 m več ni potrebno. Pedagoški sodelavci boste v predavalnicah lahko sneli masko, če se boste zadrževali za pregrado iz pleksi stekla, ki je nameščena na katedrih.

Samotestiranje za študente in sodelavce, ki se morajo testirati, se bo izvajalo enkrat tedensko. Sodelavci FL UM samotestiranje opravijo na delovnem mestu, študentom pa je samotestiranje omogočeno v avli fakultete. Vsi prisotni študentje v predavalnicah bodo imeli že opravljeno kontrolo izpolnjevanja pogoja PCT, zato pedagoškim sodelavcem teh pogojev ni potrebno preverjati.

Med izvedbo pedagoškega procesa v živo bodo študentom na fakulteti dosegljive tudi sledeče storitve:
odprt referat za študentske in študijske zadeve,
študentom bo zagotovljena dostopnost predstavnikov študentov (predstavnikov letnikov),
zagotovljena dostopnost prodekanov študentov,
zagotovljena dostopnost študentov tutorjev,
dostopnost učiteljev in asistentov za nujne govorilne ure,
zagotovljena dostopnost učiteljev mentorjev letnikov,
zagotovljena dostopnost prodekana za izobraževalno dejavnost,
zagotovljena dostopnost IKT-koordinatorja na fakulteti in
dostopnost knjižničnih storitev.
Prosimo vas, da v okviru uvodnih predavanj študentom pojasnite način dela v študijskem letu 2021/2022. Uvodno predavanje naj bo namenjeno tudi dogovorom o komunikaciji v primeru nujne uvedbe pedagoškega procesa na daljavo, izmenjavi informacij o dostopnosti IKT, dostopnosti do e-gradiva ter predstavitvi spletnih orodij in aplikacij, s pomočjo katerih bo potekal pedagoški proces.

Uspešnost izvedbe pedagoškega procesa v živo v novem študijskem letu temelji na upoštevanju vseh predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in protokolov, s strani vseh udeležencev, zato vas prosim, da bodimo vsi skupaj odgovorni. in skrbimo za zdravje vseh nas.

Veselimo se ponovnega druženja sodelavcev in študentov v živo!

Želim vam uspešen začetek novega študijskega leta!

Dekanica Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Maja Fošner