Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Že nestrpno pričakujemo začetek novega študijskega leta, čeprav bo letošnje precej drugačno. Na fakulteti se trudimo hitro in ažurno odreagirati na spreminjajočo se situacijo. Aktivno pripravljamo potrebno, da bo študentska izkušnjatudi v letošnjem študijskem letu kar se da pozitivna.

Razmere, povezane s Covid-19, bodo od vseh nas zahtevale določene prilagoditve, predvsem pa strpnost in potrpežljivost, saj je situacija za vse nas nova. A vam zagotavljamo, da bomo študijski proces izvedli kakovostno in v skladu s predvidenimi študijskimi programi in objavljenim urnikom. Gremo torej vsi skupaj odgovorno po nova znanja in izkušnje.

V nadaljevanju objavljamo pomembne informacije.

IZVEDBA ŠTUDIJA

Zaradi poslabšane epidemiološke slike v zvezi s COVID-19 in na podlagi priporočil NIJZ, predvsem pa v skrbi za zdravje vseh nas, smo se odločili, da s ponedeljkom, 19. oktobra 2020, do preklica ukrepa, pričenjamo s pedagoškim procesom na daljavo.
Poskušajmo biti v tem času družbeno odgovorni in omejimo medosebne stike, skrbimo zase in drug za drugega, saj bomo le tako lahko ustavili širjenje virusa.

Verjamemo, da se kmalu srečamo na fakulteti.

Ostanite zdravi.

Objavljeno: 16. oktobra 2020


 

Na Fakulteti za logistiko UM bomo, v skladu s smernicami UM, predvidoma izvedli pedagoški proces v zimskem semestru hibridno. To pomeni, da se pedagoški proces izvaja z omejenim številom fizično prisotnih študentov v predavalnicah – ! v ta namen vas bomo razdelili po skupinah, sezname za predavanja in sezname za vaje bomo pripravili do začetka posameznega predmeta (praviloma bo ena skupina prisotna na fakulteti en teden, druga ali več skupin pa bo v istem tednu spremljala predavanja preko MS Teams, naslednji teden pa se skupini ali skupine zamenjajo). O natančni izvedbi vas bodo nosilci učnih enot o tem obvestili pravočasno, kjer ja majhno število študentov, bo predvidoma izvedba izobraževalnega procesa potekala v živo.

Istočasno pa se za pedagoški proces omogoči spremljanje in sodelovanje na daljavo za druge vpisane študente. Pri tem izvajalec predavanje izvaja v živo. Hkrati predavanje prenaša preko komunikacijskih kanalov (Microsoft Teams). O vseh morebitnih spremembah vas bomo obveščali.

PROTOKOL za izvedbo zimskega semestra

Navodila za uporabo MS Teams /Instructions on how to use MS Teams

POMEMBNO: VODENJE EVIDENCE VSTOPOV V PROSTORE FAKULTETE ZA LOGISTIKO

Evidentiranje vstopov v prostore fakultete za študente in visokošolske učitelje se izvaja z upora​bo spletne a​plikacije QR-19. Posamezne predavalnice in drugi prostori, v katerih poteka pedagoški proces, bodo opremljeni s protokoli poteka pedagoškega procesa ter z navodili glede evidentiranja vstopov študentov v prostore. Aplikacija je namenjena​ varovanju zdravja študentov ​in ​visok​ošolskih učiteljev in ne služi evidenci prisotnosti študentov na pred​avanjih.​

Uporaba aplikacije QR – 19 – “OBTAČLAJ SE!”

TUJI ŠTUDENTI

Informacije za tuje študente: PREHAJANJE MEJE (16. oktober 2020)

Pozivamo vas, da natančno spremljate informacije, ki so objavljene na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/, v kolikor se nameravate vrniti domov in potem priti nazaj v Slovenijo.

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo.

Načeloma spadajo študenti s statusom med “izjeme brez karantene in negativnega testa” kot jo opredeljuje 9. točka (osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje).

Ustrezno dokazilo v tem primeru je Potrdilo o vpisu.

V kolikor se vračate domov, vam želimo varno pot. Predvsem pa pazite na svoje zdravje.


 

Kot verjetno veste, je za države, ki so na rdečem seznamu, ob vstopu v Slovenijo predvidena karantena, zato pozorno spremljajte informacije objavljene tukaj.

Prav tako si preberite še te informacije.

Poskrbite za pravočasen prihod v Slovenijo in za nastanitev za prestajanje karantene.

Za lažjo organizacijo izvedbe, vas prosimo, da nam vaš predviden prihod v Slovenijo sporočite na e-pošto: valerija.kotnik@um.si.

DODATNE INFORMACIJE

Na spletni strani moja.um.si, so objavljene še dodatne informacije glede izvedbe in navodil.

Pričenjamo z novim študijskim letom. V kratkem času smo pripravlili smernice za izvedbo novega študijskega leta, s posameznimi prilagoditvami, ki jih prinaša še vedno negotova zdravstvena situacija.

V nadaljevanju so objavljene smernice glede izvedbe.

Ne pozabite:

  • v prostore fakultete naj vstopajo zgolj zdrave osebe
  • potrebno je zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1.5 metra
  • glede zdravstvenih omejitev za študente/-ke in zaposlene za fizično prisotnost pri izvajanju študija upoštevajte trenutno veljavna priporočila Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za pediatrijo in RSK za medicino dela, prometa in športa (spletna stran NIJZ).
  • ob vstopu v prostore fakultete (tudi ob vstopu v posamezne predavalnice) se je potrebno evidentirati s skeniranjem QR kode na steni ob posameznih prostorih z uporabo spletne aplikacije QR-19. Aplikacija je namenjena varovanju zdravja študentov in visok ošolskih uciteljev in ne služi evidenci prisotnosti študentov na predavanjih. (Protokol uporabe)

PROTOKOL izvajanja predavanj in vaj

Predavalnice – najvišje možno število študentov po predavalnicah glede na opredeljene standarde