Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Študenti s posebnim statusom

Na Fakulteti za logistiko zagotavljamo možnosti za študij študentom s posebnim statusom in študentom invalidom. Glede na vrsto invalidnosti vpisanih študentov ali njihove posebne potrebe  za vsako študijsko leto pripravimo akcijski načrt z ukrepi, s katerimi omogočamo študentom invalidom vključitev v študijski proces.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Študenti s posebnim statusom so upravičeni do vseh ugodnosti na podlagi dveh pravilnikov:

Za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zgoraj navedenih pravilnikov, podajo študenti vlogo na Komisijo za študijske zadeve FL UM.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije ter https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Smernice-prilagoditve.aspx, priporočila za prilagoditev študijskega procesa v okviru projekta PRAVA SMER.