Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Študenti s posebnim statusom

Na Fakulteti za logistiko zagotavljamo možnosti za študij študentom s posebnim statusom in študentom s posebnimi potrebami. V nasprotju z ostalimi študenti se študenti s posebnim statusom srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so študenti s posebnim statusom upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

1. Kandidati s posebnim statusom so:

 • kategorizirani športniki in trenerji kategoriziranih športnikov,
 • priznani umetniki in kulturniki,
 • kandidati, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v obdobju 3. ali 4. letnika srednje šole, zaključka srednje šole oz. v času študija v obdobju, ki se
  upošteva za sprejem na 2. stopnjo študija (to obdobje je odvisno od sprejemnih kriterijev fakultete), in so na tekmovanju dosegli izjemen dosežek ter
 •  mladi starši do začetka obveznega šolanja otroka, če so starši postali v času oddaje prijave v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma v času študija.
   

2. Kandidati s posebnimi potrebami so:

 • slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni kandidati,
 • kandidati z govornojezikovnimi motnjami,
 • kandidati s primanjkljajem na posameznih področjih učenja,
 • gibalno ovirani kandidati,
 • dolgotrajno bolni kandidati,
 • kandidati z motnjami avtističnega spektra ter
 • kandidati s psihosocialnimi težavami.

Kako pridobim status študenta s posebnim statusom oz. s posebnimi potrebami?

Študenti s posebnim statusom ali s posebnimi potrebami so upravičeni do vseh ugodnosti na podlagi dveh pravilnikov:

Za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zgoraj navedenih pravilnikov, podajo študenti vlogo na Komisijo za študijske zadeve FL UM. Vlogo oddaš v Referat za študentske zadeve praviloma sicer ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa skladno s tarifnim delom cenika UM.

Vlogi sta dosegljivi na zavihku Obrazci / Prošnje / Vloge

Več informacij

Na povezavi Brošura za študente s posebnimi statusi na Univerzi v Mariboru.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenije ter https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Smernice-prilagoditve.aspx, priporočila za prilagoditev študijskega procesa v okviru projekta PRAVA SMER.