Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Absolventski status

Z letom 2012 je na področju študentskega statusa prišlo do sprememb. Te so predvsem pri absolventskem letu, saj tega ni več, če se med študijem prepišete ali pa ponavljate.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki bodo v času študija ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer pa jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V tem primeru absolventskega staža ne more koristiti.