Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM obravnava študijske programe, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja in daje Senatu FL predloge in mnenja. Poleg navedenega KŠZ obravnava in odloča o prošnjah študentov v zvezi z:

 • ponavljanjem letnika,
 • napredovanjem v višji letnik,
 • vzporedni študij,
 • nadaljevanjem študija po prekinitvi,
 • podaljšanjem absolventskega staža,
 • statusu študenta invalida,
 • statusu vrhunskega športnika,
 • podaljšanje statusa študenta,
 • hitrejše napredovanje,
 • prehod med programi,
 • opravljanje obveznosti višjega letnika.