Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM obravnava študijske programe, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja in Senatu FL daje predloge in mnenja v zadevah, ki so posebej določene v Statutu UM. Lahko pa o zadevah, vezanih na študij, odloča samostojno.

Poleg navedenega KŠZ obravnava in presoja o prošnjah študentov skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru ter v času trajanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) tudi v skladu z Interventnimi navodili za presojo prošenj študentov v času trajanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Predmet presoje so:

 • ponavljanje letnika,
 • napredovanje v višji letnik,
 • vzporedni študij,
 • nadaljevanje študija po prekinitvi,
 • podaljšanje absolventskega staža,
 • status študenta invalida,
 • status vrhunskega športnika,
 • podaljšanje statusa študenta,
 • hitrejše napredovanje,
 • prehod med programi,
 • opravljanje obveznosti višjega letnika.

Študenti oddajo prošnje z dokazili ter kopijo potrdila o plačilu izdaje sklepa v Referat za študentske zadeve. Dokumentacijo lahko pošljejo tudi po pošti.