Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Izpiti

Preverjanje in ocenjevanje znanja študenta poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, ki ga najdete v Pravilnikih in predpisih UM.

Izpitna obdobja

V študijskem letu so tri izpitna obdobja, in sicer: poletno, jesensko in zimsko, ki se za študijsko leto natančno določijo s študijskim koledarjem, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.

Zimsko izpitno obdobje (ponedeljek, 29. 1. 2024 – petek, 23. 2. 2024)
Poletno izpitno obdobje (ponedeljek, 17. 6. 2024 – petek, 12. 7. 2024)
Jesensko izpitno obdobje (ponedeljek, 12. 8. 2024 – petek, 6. 9. 2024)

Izpitni roki v študijskem letu 2023/2024

Prijava na izpit

Prijava na izpit je elektronska, in sicer preko baze AIPS. Študent se na izpit prijavi 7 dni pred izpitom.

Odjava od izpita

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom. Odjava je praviloma elektronska, in sicer v bazi AIPS. Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. V kolikor študent v roku 3 delovnih dni po izpitu v referat dostavi ustrezna pisna dokazila se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno.

Opravljanje zadnjega izpita pred diplomo

Po dogovoru z nosilcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo enkrat opravljati izven razpisanega roka.

Število pristopov k izpitu

Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat.

Komisijski izpit

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, izpiti z namenom višanja ocene ter vsak 4. in nadaljnji pristop k izpitu. Pristop na komisijski izpit se zaračuna v skladu s tarifnim delom cenika UM.

Prijava na izpit v primeru plačila

V skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru na plačljive izpite pristopate brez predhodnega plačila. Ob prijavi na izpit vas bo sistem avtomatsko opozoril na plačilo in znesek plačila. V kolikor boste na izpit pristopili, boste po datumu izpita na vaš študentski e-naslov prejeli položnico, ki jo je potrebno poravnati v roku 8 dni od prejema. Če se boste od izpita pravočasno odjavili, se bo plačilo “storniralo”, v nasprotnem primeru boste ravno tako na študentski e-naslov prejeli položnico, ki ste jo dolžni poravnati. Več o tem, kakšni so ukrepi v primeru neplačil, si lahko preberete v navodilih o prispevkih in vrednotenju stroškov.