Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Izpiti

Izpitna obdobja

Zimsko izpitno obdobje (ponedeljek, 27. 1. 2020 – petek, 21. 2. 2020)
Poletno izpitno obdobje (ponedeljek, 8. 6. 2020 – petek, 10. 7. 2020)
Jesensko izpitno obdobje (ponedeljek, 17. 8. 2020 – petek, 11. 9. 2020)

Prijava na izpit

Prijava na izpit je elektronska, in sicer preko baze AIPS. Študent se na izpit prijavi 7 dni pred izpitom.

Odjava od izpita

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom. Odjava je praviloma elektronska, in sicer v bazi AIPS. Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. V kolikor študent v roku 3 delovnih dni po izpitu v referat dostavi ustrezna pisna dokazila se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno.

Opravljanje zadnjega izpita pred diplomo

Po dogovoru z nosilcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo enkrat opravljati izven razpisanega roka.

Število pristopov k izpitu

Študent lahko od študijskega leta 2012/2013 posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat.

Komisijski izpit

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja vsak 4. in naslednji izpit.

Prijava na izpit v primeru plačila

V skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, štev.: N 19/2010-41 AG (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2) od študijskega leta 2014/2015 dalje, na plačljive izpite pristopate brez predhodnega plačila. Ob prijavi na izpit vas bo sistem avtomatsko opozoril na plačilo in znesek plačila. V kolikor boste na izpit pristopili, boste po datumu izpita na vaš naslov prejeli položnico, ki jo je potrebno poravnati v roku 8 dni od prejema. Če se boste od izpita pravočasno odjavili, se bo plačilo “storniralo”, v nasprotnem primeru boste ravno tako na domači naslov prejeli položnico, ki ste jo dolžni poravnati. Več o tem, kakšni so ukrepi v primeru neplačil, si lahko preberete v navodilih o prispevkih in vrednotenju stroškov.
Kratek povzetek navodil se nahaja na linku http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/Strani/default.aspx

Izpitni roki

Izpitni roki za študijsko leto 2019/2020

Izpitni roki visokošolskega in univerzitetnega študijskega programa
Izpitni roki magistrskega študijskega programa

Pravilnik

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru najdete v Dokumentnem središču na spletni strani UM.