Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Vpis po merilih za prehode

V kolikor ste že diplomant/ka dveletnega višješolskega strokovnega študija:  tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne usmeritve po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, se lahko vpišete v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, če imate:
– opravljen zaključni izpit;
– poklicno maturo ali splošno maturo po štiriletnem srednješolskem programu.

V 2. letniku morate opraviti diferencialne izpite, ki jih določi študijska komisija Senata Fakultete za Logistiko glede na predhodno usmeritev.

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO in PROMET

Diplomantom višješolskega strokovnega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO  in PROMET, ki se po merilih za prehode vpišejo v višji 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti po predmetniku za 2018/2019.

MEHATRONIKA 

Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa MEHATRONIKA, ki se po merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:

 • Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS).

Kandidati   morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:

 • Osnove logistike (3 ECTS),
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS),
 • Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
 • Oskrbovalne verige (7 ECTS),
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS).

EKONOMIST

Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa EKONOMIST, ki se po merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:

 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
 • Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno prizna.

Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:

 • Osnove logistike (3 ECTS),
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS),
 • Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
 • Oskrbovalne verige (7 ECTS),
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno ,
 • Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno .