Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Izbirnost med članicami

Članice univerze skladno z načeli bolonjske reforme in v prizadevanju za dvig kakovosti študija, za večjo izbirnost v programih in povečevanje sinergije na področju izobraževanja in raziskovanja, omogočajo pri njih vpisanim študentom izbiro predmetov na drugih članicah, da tam opravljajo študijske obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici.

Visokošolski strokovni študijski program

Študentom 1. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov visokošolskega strokovnega študijskega programa.
Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.

UČNE ENOTE IZBIRNIH MODULOV VS

Univerzitetni študijski program

Študentom 1. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov univerzitetnega študijskega programa.
Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.

UČNE ENOTE IZBIRNIH MODULOV UN

Magistrski študijski program

Študentom 2. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov magistrskega študijskega programa.
Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 10. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 1. ali 2. letnika študija na 2. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.

UČNE ENOTE IZBIRNIH MODULOV MAG

Več informacij o izbirnosti najdete v Navodilo o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru štev.: N20/2009-41 AG, ki je objavljeno v dokumentnem središču na spletni stani UM.