Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študijski programi

Visokošolski strokovni študijski program

Predstavitev

Študenti na študijskem programu GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA se v času študija seznanite z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: načrtovanjem potreb, nabavo, skladiščenjem, distribucijo, transportom, poprodajno in razbremenilno logistiko.

Študij je zasnovan tako, da študenti v prvem letniku spoznate modele in praktična orodja za delo v poslovnem okolju. Drugi in tretji letnik sta zasnovana pretežno modularno, kar pomeni, da imate študenti možnost izbire oziroma usmeritve svoje študijske in poklicne poti.
Najpomembnejši del visokošolskega strokovnega izobraževanja je obvezno praktično usposabljanje v organizaciji (bodisi v proizvodnem ali storitvenem podjetju, državni administraciji, zavodu itd.), ki ga študenti opravite v poletnem semestru zaključnega letnika. Namen usposabljanja je, da znate skozi študij spoznane principe, metode, tehnike in informacijska orodja uporabiti za analizo in popis stanja logističnih funkcij v realnem poslovnem okolju. Pridobljene izkušnje bodo izboljšale vaše zaposlitvene možnosti.

Zaradi naravnanosti študija k pridobivanju praktičnih izkušenj, je program namenjen tistim, ki se želite takoj po opravljeni diplomi zaposliti.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomiranih inženirjev logistike sledijo iz ciljev študija in so zlasti naslednje:

 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v logističnih procesih organizacije,
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v logističnih procesih,
 • sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,
 • avtonomnost v svojem strokovnem delu,
 • zavezanost profesionalni etiki,
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju logističnih procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Predmetnospecifične kompetence

Študenti bodo v visokošolskem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika v okviru predmetnospecifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti:

 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju logističnih procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov;
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju;
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem področju.