Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Ob študiju

Študentski svet FL UM

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Osnovni podatki

Na vsaki fakulteti deluje študentski svet fakultete, ki soustvarja študentsko okolje na fakulteti, sodeluje pri ocenjevanju in podajanju mnenja o kakovosti študijskega procesa, organizira študentske dogodke in mnogo več.

IMG_studentski svet

Prodekan za študentska vprašanja FL UM

Sven Rošer

Člani ŠS FL

Sven Rošer, Prodekan za študentska vprašanja

1.STOPNJA

1. letnik

  • Predsednica 1. letnika: Vita Boršič
  • Članica 1. letnika: Katarina Fevžer

2. letnik

  • Predsednik 2. letnika: Neja Gracej
  • Članica 1. letnika: Brina Slekovec

3. letnik

  • Predsednica 3. letnika: Kristjan Drečnik
  • Članica 3. letnika: Jernej Jereb

2.STOPNJA

1. letnik

  • Predsednik 1. letnika: Linda Luršak

2. letnik

Absolventi

  • Predsednik absolventov: Tadej Gračner
  • Članica absolventov: Samo Kumperščak

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.