Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Ob študiju

Študentski svet FL UM

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Osnovni podatki

Na vsaki fakulteti deluje študentski svet fakultete, ki soustvarja študentsko okolje na fakulteti, sodeluje pri ocenjevanju in podajanju mnenja o kakovosti študijskega procesa, organizira študentske dogodke in mnogo več.

IMG_studentski svet

Prodekan za študentska vprašanja FL UM

Alen Knez

Člani ŠS FL

1.STOPNJA

1. letnik

 • Jakob Gačnik, predsednik študentskega sveta 1. letnika/ član študentskega sveta fakultete

2. letnik

 • Gorazd Fänrich, predsednik študentskega sveta 2. letnika/ član študentskega sveta fakultete
 • Anastasija Risteski, član študentskega sveta 2. letnika/ član študentskega sveta fakultete
 • Dalila Halilović, član študentskega sveta 2. letnika
 • Kristina Romih, član študentskega sveta 2. letnika
 • Delfina Stepančič, član študentskega sveta 2. letnika

3. letnik

 • Monika Mlakar, predsednik študentskega sveta 3. letnika/ član študentskega sveta fakultete
 • Nejc Podkoritnik, član študentskega sveta 3. letnika/ član študentskega sveta fakultete
 • Nastja Štern, član študentskega sveta 3. letnika
 • Marko Oljača, član študentskega sveta 3. letnika

2. STOPNJA

1. letnik

 • Nik Pušnik Bakšič, predsednik študentskega sveta 4. letnika/ član študentskega sveta fakultete

Absolventi

 • Tadej Bibič, predsednik študentskega sveta absolventov/ član študentskega sveta fakultete
 • Žak Javornik, član študentskega sveta absolventov/ član študentskega sveta fakultete

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.