Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študij

Center za razvoj karier

Za razvoj lastne kariere je v prvi vrsti odgovoren vsak sam. Karierni razvoj posameznika lahko razumemo kot uresničevanje in preizkušanje svojih predstav o tem kdo smo in kaj hočemo v življenju.

Na Fakulteti za logistiko se zavedamo, da je doseganje ciljev povezano z usposobljenostjo, kompetentnostjo in motivacijo posameznika. Zavedamo se tudi, da je znanje tisto, ki predstavlja konkurenčno prednost. Danes ugotavljamo, da ni več razlike med učenjem, delom in življenjem, vse troje je namreč postalo eno. S formalnim izobraževanjem pridobimo javno veljavno izobrazbo, poklicno kvalifikacijo ali javno veljavno listino. Pri neformalnem izobraževanju pa gre za pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, ki ga potrebujemo za uspešno kariero.

Center za razvoj karier je namenjen zaposlenim pedagoškim in strokovnim delavcem, študentom, bivšim študentom in drugim zainteresiranim posameznikom pri razvijanju kariere.

Center za razvoj karier izvaja aktivnosti tudi v okviru Kariernega centra Univerze v Mariboru.

DSC07634

Predstojnica centra: doc. dr. Sonja Mlaker Kač