Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Drugi udeleženec izobraževanja

Na podlagi 1. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009-41AG imajo možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih učnih enotah tudi posamezniki, ki bodo opravljali študijske obveznosti kot drugi udeleženci.
Drugi udeleženec izobraževanja je oseba, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa, vendar v tega ni vpisana (se je izpisala, se še ni vpisala oz. nima namena vpisati se). 

Drugi udeleženec izobraževanja, ki opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega študijskega programa ali želi dokončati študij, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih vseh obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj ipd.), se mu obveznosti, ki jih mora opraviti, zaračunajo tako, da članica ceno izvedbe učnih enot posameznemu kandidatu zniža v deležu že opravljenih obveznosti posamezne učne enote. Tako kot ostali kandidati, vključeni v izobraževanje kot drugi udeleženci izobraževanja, imajo na voljo tri pristope k izpitu, ki so že vključeni v ceno šolnine in jih lahko opravijo na način, kot je opredeljeno s pogodbo o izobraževanju.
Pri izračunu cene za izvedbo predmeta z izpitom se upošteva višina šolnine za posamezni študijski program in število ECTS kreditnih točk posamezne učne enote. Število kreditnih točk učne enote se pomnoži s finančno vrednostjo kreditne točke.

Kandidat Vlogo za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence naslovi na Komisijo za študijske zadeve (informacije o oddaji vloge na komisijo najdete tukaj), v skladu z Navodili za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence ter Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.