Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študij

Študijski programi

VS Visokošolski strokovni študijski program
Bolonjska stopnja: 1.
Trajanje: 3 leta
Mode of study: redni in izredni
Naziv: diplomirani inženir logistike (VS)
skrajšano: dipl. inž. log. (VS)
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 10 skupnih predmetov
2. letnik (60 ECTS): 9 skupnih predmetov
3. letnik (60 ECTS): 2 skupna predmeta, 3 učne enote modula, Praktično usposabljanje, Diplomsko delo
Predmetnik
UNI Univerzitetni študijski program
Bolonjska stopnja: 1.
Trajanje: 3 leta
Mode of study: redni in izredni
Naziv: diplomirani inženir logistike (UN)
skrajšano: dipl. inž. log. (UN)
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 10 skupnih predmetov
2. letnik (60 ECTS): 9 skupnih predmetov
3. letnik (60 ECTS): 2 skupna predmeta, 3 učne enote modula, Raziskovalno delo, Diplomsko delo
Predmetnik
MAG Magistrski študijski program
Bolonjska stopnja: 2.
Trajanje: 2 leti
Mode of study: redni in izredni
Naziv: magister inženir logistike
skrajšano: mag. inž. log.
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 8 skupnih predmetov
2. letnik (60 ECTS): 3 skupni predmeti, 4 učne enote izbirnega modula, Raziskovalno delo, Magistrsko delo
Predmetnik
DR Doktorski študijski program
Bolonjska stopnja: 3.
Trajanje: 3 leta
Mode of study: izredni
Naziv: doktor znanosti
skrajšano: dr.
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 2 skupna predmeta, Individualno raziskovalno delo I
2. letnik (60 ECTS): 2 izbirna predmeta, Individualno raziskovalno delo II
3. letnik (60 ECTS): Individualno raziskovalno delo III, Individualno raziskovalno delo IV
Predmetnik