Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študij

Študijski programi

VS Visokošolski strokovni študijski program
Bolonjska stopnja: 1.
Trajanje: 3 leta
Način študija redni in izredni
Naziv: diplomirani inženir logistike (VS)
skrajšano: dipl. inž. log. (VS)
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 9 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
2. letnik (60 ECTS): 8 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
3. letnik (60 ECTS): 6 skupnih predmetov in 3 predmeti modula
Predmetnik
UNI Univerzitetni študijski program
Bolonjska stopnja: 1.
Trajanje: 3 leta
Način študija redni in izredni
Naziv: diplomirani inženir logistike (UN)
skrajšano: dipl. inž. log. (UN)
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 9 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
2. letnik (60 ECTS): 8 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
3. letnik (60 ECTS): 6 skupnih predmetov in 3 predmeti modula
Predmetnik
MAG Magistrski študijski program
Bolonjska stopnja: 2.
Trajanje: 2 leti
Način študija redni in izredni
Naziv: magister inženir logistike
skrajšano: mag. inž. log.
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 9 predmetov
2. letnik (60 ECTS): 3 skupni predmeti in 6 predmetov izbirnega modula
Predmetnik
DR Doktorski študijski program
Bolonjska stopnja: 3.
Trajanje: 3 leta
Način študija izredni
Naziv: doktor znanosti
skrajšano: dr.
Struktura: 1. letnik (60 ECTS): 3 skupne in 3 izbirne predmete
2. letnik (60 ECTS): 3 predmeti
3. letnik (60 ECTS): 2 predmeta
Predmetnik