Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Doktorski študijski program

Predmetnik

Legenda

ECTS – število kreditnih točk, SDŠ – samostojno dela študenta, P** – prenosljiva znanja, S – seminar, VP – vrsta predmeta, O – Obvezni predmet, I – izbirni predmet, ID – individualno delo s profesorjem; a-P – avditorna predavanja.

1. letnik

Opomba

*Študent si v 1. letniku izbere 3 predmete iz nabora desetih izbirnih predmetov.

Predmet ECTS P S SDŠ ID Semester
Znanstveno raziskovalne metode 3 6 84 zimski
Izbirni predmet 1* 6 20 160 zimski
Izbirni predmet 2* 6 20 160 zimski
Individualno raziskovalno delo I 15 360 90 zimski
Izbirni predmet 3* 6 20 160 poletni
Individualno raziskovalno delo II 24[6] 9 621 90 poletni

SKUPAJ:

60 66 9 1545 180  

Organizirane oblike študija

27    

Izbirni predmeti 1. letnika

2. letnik

Opomba

*Učna enota Znanstveni članki in raziskovalni projekti – vključuje pisanje znanstvenih prispevkov, raziskovalna etika, pogajanja, intelektualna lastnina, tuji znanstveni jezik, projekti, komuniciranje, razvoj kariere, druga prenosljiva znanja.

Predmet ECTS P S SDŠ ID Semester
Znanstveni članki in raziskovalni projekti* 3 20 160 zimski
Individualno raziskovalno delo III 6 9 621 90 zimski
Individualno raziskovalno delo IV 6 18 792 90 zimski
SKUPAJ: 60 20 27 1573 180  
Organizirane oblike študija 18          

3. letnik

Predmet ECTS CŠD SDŠ KU ID Semester
Individualno raziskovalno delo III 30 900 810 90 90 zimski
Individualno raziskovalno delo IV 30 900 810 90 90 poletni
SKUPAJ: 30 900 810 90 90