Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje omogoči študentu, da se pobliže spozna z delovnim okoljem, da svoje aplikativno znanje, ki ga je pridobil tekom študija, uporabi pri reševanju konkretnih strokovnih problemov, se pri tem uči timskega dela ter krepi svoje komunikacijske spretnosti ob sodelovanju z drugimi zaposlenimi. V podjetju se seznani tudi z uporabo raznih programskih in drugih orodij, ki so potrebna za uspešno izvajanje zastavljenih nalog in izzivov. Ker je po zaključku praktičnega usposabljanja potrebno pripraviti poročilo in ga tudi predstaviti, študent s tem okrepi svoje veščine javnega nastopanja. Dobro pripravljeno poročilo je lahko tudi podlaga za izdelavo zaključnega dela. Nenazadnje pa si študent s svojo vključenostjo v delovno okolje utira pot morebitni zaposlitvi.
Praktično usposabljanje lahko, poleg v podjetjih ali ustanovah na področjih, ki jih pokriva logistika, izjemoma poteka tudi v okviru ustreznega laboratorija na fakulteti, če je študent tam vključen v razvojno-raziskovalni projekt, katerega (so)financer je podjetje.
Praktično usposabljanje poteka pod mentorstvom visokošolskih učiteljev v sodelovanju z mentorji iz podjetij ali ustanov. Naloge, ki jih študent (skupina) opravi med praktičnim usposabljanjem določi mentor iz podjetja ali ustanove po dogovoru z mentorjem iz fakultete.

Navodila

Pred vstopom na trg dela, študenti 2. stopnje z vključevanjem v strokovno prakso pridobijo možnost preveriti svojo strokovno usposobljenost in nadgraditi pridobljene kompetence, ki jim bodo v še večjo pomoč pri iskanju zaposlitve in graditvi karierne poti.

Študenti z opravljeno prakso pridobijo tudi 6 ECTS, ki se jim jih vpiše v prilogo k diplomi in predstavljajo dodatno konkurenčno prednost na trgu dela.

Več o pozivu za prijavo k opravljanju strokovne prakse na moja.um.si.