Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Po študiju

Alumni klub FL UM

Alumni klub Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je združenje vseh diplomantk, diplomantov, magistric, magistrov ter doktoric in doktorjev znanosti  študijskih programov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z namenom  povezovanja in sodelovanja diplomantov med seboj, s Fakulteto za logistiko, delodajalci in javnostmi.

Z organizacijo strokovnih predavanj diplomanti ohranjajo in utrjejo osvojeno logistično znanje, hkrati se seznanjajo z novostmi na področju logistike in z njo povezanimi panogami.

S prirejanjem različnih družabnih dogodkov pomagamo diplomantom vzdrževati stara prijateljstva in tkati nove poznanstva ter širiti njihovo poslovno mrežo. Ohranjanje vezi in širjenje poznanstev v poslovnem okolju ravno tako pozitivno vpliva na fakulteto, ki na neformalen način pridobiva ključne informacije iz okolja.

Alumni klub deluje v okviru Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki zagotavlja sredstva in pogoje za njegovo delovanje.