Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Kaj smo organizirali do sedaj?

V študijskem letu 2017/ 2018 je karierni center na FL UM organiziral več aktivnosti za študente vseh študijskih programov: 

 • redna individualna in skupinska  karierna svetovanja vsako tretjo sredo v mesecu; 
 • delavnice na teme: 
 • Poslovni bonton (21. 11. 2017) 
 • Osnove retorike in javnega nastopanja (6. 12. 2017) 
 • Praktični nasveti pri iskanju prve zaposlitve ali praktičnega usposabljanja (November 2017)
 • LinkedIn (31. 5. 2018) 

Organizirali smo obiske več delovnih okolij: 

 • Krka, d. d. in TPV d.o.o. (18. 10. 2017) – obisk delovnih okolij 
 • Luka Koper and Nadzorna postaja DARS Vransko (15. 11. 2017)- obisk delovnih okolij 
 • Karierna tržnica Univerze v Mariboru in Lasertehnik d.o.o. (18. 4. 2018)- obisk delovnih okolij 
 • Fraport Slovenia d.d. in Frigologo d.o.o. (16. 5. 2018)- obisk delovnih okolij 

Gostili smo tudi Hajdi Korošec Jazbinšek iz Hajdi.si (od poslovne ideje do uspešne poslovne zgodbe) in Ano Jamnik iz Atlantic Group (prilagajanje posameznim trgom). 

Posredovanih je bilo okoli 40 zaposlitvenih oglasov, 5 študentov je v študijskem letu 2017/2018 in 3 v študijskem letu 2018/2019 prejelo štipendijo Pošte Slovenije. 

V študijskem letu 2018/ 2019 je karierni center na FL UM organiziral več aktivnosti za študente vseh študijskih programov: 

 • redna individualna in skupinska  karierna svetovanja vsako tretjo sredo v mesecu; 
 • delavnice na teme: 
 1. Učinkovito upravljanje s časom (30. 10. 2018)  
 2. Mehke veščine (soft skills) za uspeh danes in jutri (20. 11. 2018) 
 3. Simulacija zaposlitvenega razgovora (6. 5. 2019) 
 4. LinkedIn in kako ga uporabljati za karierni razvoj, iskanje zaposlitve in mreženje – 1. in 2. del (15. 5. 2019) 

Organizirali smo obiske več delovnih okolij: 

 • Ekskurzija v Avstrijo decembra 2018 
 • Karierna tržnica Univerze v Mariboru (17. 4. 2019) 
 • Fraport Slovenija d.d. in Spar Slovenija d.o.o. (8. 5. 2019)- obisk delovnih okolij 

V študijskem letu 2020/201 smo organizirali: 

 •  Virtualno predavanje: Strateška nabava in njeni procesi (3. 12. 2021)
 • Delavnica: »On-line iskanje zaposlitve v kriznih razmerah« (26. 11. 2021)