Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Podaljšanje statusa študenta

Podaljšanje statusa je urejeno v Zakonu o uravnoteženju javnih financ – sprememba Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/2012), ki velja od študijskega leta 2012/2013 dalje.
Postopek za podaljšanje pa je urejen v Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, skladno s Statutom Univerze v Mariboru (dostopna v dokumentnem središču UM).

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri;
 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer;
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester;
 • študent ne dokončna podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Pri obravnavi prošnje Komisija za študijske zadeve upošteva naslednje upravičene razloge:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo (študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanje študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka),
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.