Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Univerzitetni študijski program

Predmetnik 2022/2023

Legenda

P = predavanje
V = vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

Prosto izbirni predmeti
* Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov  Fakultete logistiko UM. Predmeti imajo 6 ECTS in se izvajajo v poletnem semestru UN programa.

1. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Temelji logistike in oskrbovalnih verig 3 30 60 zimski
Management trajnostnih oskrbovalnih verig 6 45 45 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 1 ali
·         Nemški jezik v logistiki 1
6 60 120 zimski
Teorija sistemov 7 60 30 120 zimski
Računalništvo v logistiki 4 22 23 75 zimski
Informatika in informacijska varnost v organizacijah 4 31 14 75 zimski
Matematične metode 1 8 60 45 135 poletni
Ekonomika v logistiki 8 45 45 150 poletni
Mehatronski sistemi v logistiki 6 60 30 90 poletni
Transportna logistika 8 45 45 150 poletni

SKUPAJ:

60 458 277 1065  

2. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Matematične metode 2 8 60 45 135 zimski
Distribucijska logistika 7 45 45 120 zimski
Kvantitativno modeliranje v logistiki 8 60 30 150 zimski
Geografski informacijski sistemi 7 30 45 135 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 ali
·         Nemški jezik v logistiki 2
6 60 120 poletni
Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje 6 45 30 105 poletni
Statistično modeliranje v logistiki 6 45 30 105 poletni
Upravljanje s človeškimi viri v logistiki 6 45 45 90 poletni
Poslovni procesi v odpornih in prožnih logističnih sistemih 6 45 45 90 poletni

SKUPAJ:

60 435 315 1050  

3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.

Predmet ECTS P/Druge oblike študija V SDŠ Semester
Pravo in zavarovanje v logistiki 3 21 15 54 zimski
Digitalna transformacija v oskrbovalnih verigah 3 24 15 51 zimski
Uvod v raziskovalno delo 6 20 20 140 zimski

MODUL
Tehniški ali Gospodarski modul

Tehniški modul (predmeti):  18  135 135 270  zimski
·        Načrtovanje embalaže in razbremenilna logistika 6 45 45 90 zimski
·         Planiranje in vodenje logističnega sistema 6 45 45 90 zimski
·         Intralogistika in projektni management 6 45 45 90 zimski
Gospodarski modul (predmeti):  18 270 135 270 zimski
·         Vzpostavitev in presoja trajnostnih oskrbovalnih verig 6 45 45 90 zimski
·         Intralogistika in projektni management 6 45 45 90 zimski
·         Logistika v specifičnih okoljih 6 45 45 90 zimski
Napredno modeliranje v logistiki 5 45 45 60 poletni
Elektronsko poslovanje in digitalizacija oskrbovalnih verig 5 45 45 60 poletni
Krožno gospodarstvo v logistiki in verigah vrednosti 5 45 45 60 poletni
Raziskovalno delo 5 24 20 106 poletni
Diplomsko delo 10  60 240 poletni

SKUPAJ :

60 358 775 1487