Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Univerzitetni študijski program

Predmetnik 2022/2023

Legenda

a-P = avditorna predavanja
e-P = e-predavanja
a-V = avditorne vaje
e-V = avditorne vaje
LV = laboratorijske vaje
RV = računalniške vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

Prosto izbirni predmeti
* Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov  Fakultete logistiko UM. Predmeti imajo 6 ECTS in se izvajajo v poletnem semestru UN programa.

1. letnik

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LV SDŠ Semester
Temelji logistike in oskrbovalnih verig 3 24 6 60 zimski
Management trajnostnih oskrbovalnih verig 6 24 21 24 21 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 1 ali
·         Nemški jezik v logistiki 1
6 36/30 24/30 120 zimski
Teorija sistemov 7 30 30 15 15 120 zimski
Računalništvo v logistiki 4 12 10 18 5 75 zimski
Informatika in informacijska varnost v organizacijah 4 21 10 9 5 75 zimski
Matematične metode 1 8 36 24 27 18 135 poletni
Ekonomika v logistiki 8 30 15 30 15 150 poletni
Mehatronski sistemi v logistiki 6 40 20 15 5 10 90 poletni
Transportna logistika 8 21 24 18 24 3 150 poletni

SKUPAJ:

60 274 184 156 108 13 1065  

2. letnik

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LV SDŠ Semester
Matematične metode 2 8 36 24 27 18 135 zimski
Distribucijska logistika 7 21 24 18 24 3 120 zimski
Kvantitativno modeliranje v logistiki 8 30 30 9 9 12 150 zimski
Geografski informacijski sistemi 7 15 15 21 24 135 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 ali
·         Nemški jezik v logistiki 2
6 36/30 24/30 120 poletni
Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje 6 30 15 15 5 10 105 poletni
Statistično modeliranje v logistiki 6 21 24 21 9 105 poletni
Upravljanje s človeškimi viri v logistiki 6 21 24 21 24 90 poletni
Poslovni procesi v odpornih in prožnih logističnih sistemih 6 24 21 24 21 90 poletni

SKUPAJ:

60 234 201 156 134 25 1050  

3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LV ID SDŠ Semester
Pravo in zavarovanje v logistiki 3 18 3 12 3 54 zimski
Digitalna transformacija v oskrbovalnih verigah 3 21 3 12 3 51 zimski
Uvod v raziskovalno delo 6 12 8 12 8 140 zimski

MODUL
Tehniški ali Gospodarski modul

Tehniški modul (predmeti):  18 270  zimski
·        Načrtovanje embalaže in razbremenilna logistika 6 21 24 15 24 6 90 zimski
·         Planiranje in vodenje logističnega sistema 6 30 15 21 24 90 zimski
·         Intralogistika in projektni management 6 21 24 21 24 90 zimski
Gospodarski modul (predmeti):  18 270 zimski
·         Vzpostavitev in presoja trajnostnih oskrbovalnih verig 6 24 21 24 21 90 zimski
·         Intralogistika in projektni management 6 21 24 21 24 90 zimski
·         Logistika v specifičnih okoljih 6 21 24 15 24 6 90 zimski
Napredno modeliranje v logistiki 5 21 24 27 18 60 poletni
Elektronsko poslovanje in digitalizacija oskrbovalnih verig 5 21 24 21 24 60 poletni
Krožno gospodarstvo v logistiki in verigah vrednosti 5 24 21 21 21 60 poletni
Raziskovalno delo 5 12 12 12 8 106 poletni
Diplomsko delo 10 60 240 poletni

SKUPAJ :

60 201/195 158/164 174/177 157/154 6 60 1487