Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Visokošolski strokovni študijski program

Predmetnik 2022/2023

Legenda

a-P = avditorna predavanja
e-P = e-predavanja
a-V = avditorne vaje
e-V = e-vaje
LV = laboratorijske vaje
RV = računalniške vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

1. letnik

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LV SDŠ Semester
Osnove logistike 6 36 24 21 9 90 zimski
Osnove logističnih procesov 6 27 18 30 15 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 ali
·         Nemški jezik v logistiki 1
6 36/35 24/25 120 zimski
Osnove računalništva v logistiki 6 24 18 30 18 90 zimski
Osnove matematičnih metod 1   6 33 27 21 9 90 zimski
Osnove teorije sistemov  6 36 24 21 9 90 poletni
Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih 6 24 15 24 15 102 poletni
Osnove mehatronike v logistiki  6 40 20 15 5 10 90 poletni
Transport v logističnem sistemu 6 24 21 30 15 90 poletni
Osnove ekonomike v logistiki 6 33 27 24 6 90 poletni
SKUPAJ: 60 313 218 216 101 10 942  

2. letnik

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LV RV SDŠ Semester
Osnove matematičnih metod 2 6 30 30 21 9 90 zimski
Načrtovanje in izvajanje transportnih aktivnosti 6 24 21 18 21 6 90 zimski
Osnove prostorskega modeliranja 6 21 15 24 30 90 zimski
Uporaba statističnih metod v logistiki 6 24 21 6 12 12 105 zimski
Skladiščna tehnika in tehnologija  6 40 20 15 5 10 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 ali
·         Nemški jezik v logistiki 2
6 36/35 24/25 120 poletni
Uporaba optimizacijskih metod v logistiki  6 30 30 6 12 12 90 poletni
Osnove prava in zavarovanja v logistiki 6 24 21 24 21 90 poletni
Ravnanje z zaposlenimi v logistiki 6 27 18 30 15 90 poletni
Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja  6 24 21 21 15 9 90 poletni
SKUPAJ: 60 280 221 141 134 49 30 945  

3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LV ID SDŠ Semester
Metode in tehnike planiranja logističnih procesov  6 30 15 21 9 105 zimski
Digitalna transformacija v logistiki 3 18 3 12 3 54 zimski
Osnove prava in zavarovanja v logistiki 3 21 3 12 3 51 zimski
MODUL
Tehniški ali Gospodarski modul
18 270 zimski
Tehniški modul
·         Zelene tehnologije v logističnih procesih  6 24 21 24 21 90 zimski
·         Poslovni informacijski sistemi v logistiki 6 21 24 27 18 90 zimski
·         Upravljanje z embalažo v logistiki 6 21 24 15 24 6 90 zimski
Gospodarski modul
·         Nabavna logistika 6 21 24 21 24 90 zimski
·         Elektronsko poslovanje v logistiki 6 21 24 21 24 90 zimski
·         Transportna ekonomika 6 30 15 30 15 90 zimski
Intralogistika in vodenje projektov 5 21 24 21 24 60 poletni
Praktično usposabljanje 20 12 7 66  15 500 poletni
Diplomsko delo 5 60 90 poletni
SKUPAJ: 60 168/174 121/115 132/138 168/168 6/0 75/75 1130/1130