Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Visokošolski strokovni študijski program

Predmetnik 2022/2023

Legenda

P = predavanje
V = vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

1. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Osnove logistike 6 60  30 90 zimski
Osnove logističnih procesov 6 45 45 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 ali
·         Nemški jezik v logistiki 1
6 60 120 zimski
Osnove računalništva v logistiki 6 42 48 90 zimski
Osnove matematičnih metod 1   6 60 30 90 zimski
Osnove teorije sistemov  6 60 30 90 poletni
Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih 6 39 39 102 poletni
Osnove mehatronike v logistiki  6 60 30 90 poletni
Transport v logističnem sistemu 6 45 45 90 poletni
Osnove ekonomike v logistiki 6 60 30 90 poletni
SKUPAJ: 60 531 327 942  

2. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Osnove matematičnih metod 2 6 60 30 90 zimski
Načrtovanje in izvajanje transportnih aktivnosti 6 45 45 90 zimski
Osnove prostorskega modeliranja 6 36 54 90 zimski
Uporaba statističnih metod v logistiki 6 45 30 105 zimski
Skladiščna tehnika in tehnologija  6 60 30 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 ali
·         Nemški jezik v logistiki 2
6 60 120 poletni
Uporaba optimizacijskih metod v logistiki  6 60 30 90 poletni
Osnove prava in zavarovanja v logistiki 6 45 45 90 poletni
Ravnanje z zaposlenimi v logistiki 6 45 45 90 poletni
Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja  6 45 45 90 poletni
SKUPAJ: 60 501 354 1065  

3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.

Predmet ECTS P/Druge oblike V SDŠ Semester
Notranja logistika v proizvodnih okoljih 6 45 45 90 zimski
Dokumentacija v logističnih procesih 6 45 45 90 zimski
MODUL
Tehniški ali Gospodarski modul
18 135 135 270 zimski
Tehniški modul
·         Inovativnost in zelene tehnologije v logističnih sistemih 6 45 45 90 zimski
·         Poslovni informacijski sistemi v logistiki 6 42 48 90 zimski
·         Upravljanje z embalažo v logistiki 6 45 45 90 zimski
Gospodarski modul
·         Nabavna logistika 6 45 45 90 zimski
·         Elektronsko poslovanje v logistiki 6 45 45 90 zimski
·         Transportna ekonomika 6 45 45 90 zimski
Tehnični vidik projktnega managementa 5 45 45 60 poletni
Praktično usposabljanje 20 34 66 500 poletni
Diplomsko delo 5  60 90 poletni
SKUPAJ: 60 229 276 1205  
DODATNI IZBIRNI MODUL 3.VS 18 135 135 270 zimski
Vojaški modul
·         Vojaška delovanja 6 45 45 90 zimski
·        Vojaški management, voditeljstvo in vojaška etika 6 45 45 90 zimski
·        Vojaški obrambni sistemi 6 45 45 90 zimski