Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Mednarodno sodelovanje

Konference / poletna šola / študentski simpozij

International Conference on Logistics & Sustainable Transport

International Conference on Logistics & Sustainable Transport

Mednarodna znanstvena konferenca Logistika in trajnostni transport je tradicionalni dogodek naše fakultete, ki je v regiji prepoznan kot vidnejši dogodek s področja trajnostne logistike in transporta Konferenca je namenjena je strokovnjakom, akademikom, oblikovalcem javne politike, raziskovalcem in študentom, ki so vključeni v logistiko in upravljanje oskrbovalnih verig, upravljanja prometa, prevoza ljudi in tovora.

Mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu

Mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu je prav tako tradicionalna konferenca, ki jo v soorganizaciji z Občino Sevnica, Grmom Novo mesto – Center biotehnike in turizma in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto organiziramo v Novem mestu in obravnava sodobne izzive logistike v kmetijstvu.

Mednarodna poletna šola

Mednarodna poletna šola

Na fakulteti vsako leto organiziramo mednarodno poletno šolo, ki je namenjena dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki želijo pridobiti nova znanja s področja logistike. Predavanja v okviru poletne šole potekajo v sproščenem in interaktivnem okolju. Udeleženci poletne šole pa lahko pridobijo dodatne ECTS točke.

Mednarodni študentski simpozij Logistics & International Business

Mednarodni študentski simpozij Logistics & International Business

Ideja o mednarodnem študentskem simpoziju se je rodila pri nas leta 2009 in od takrat je postal že prava tradicija. Vsako leto poteka v drugi državi, na drugi univerzi, udeleži pa se ga več kot 100 udeležencev iz vsega sveta.

Dogodek je edinstvena priložnost študentom in profesorjem, da svoje znanje in raziskave delijo z vrstniki in vzpostavijo mednarodne povezave, ki bodo trajale celo življenje.