Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študijski programi

Doktorski študijski program

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Doktorski študijski program 3. stopnje Logistika sistemov spada pod okrilje Doktorske šole​ Univerze v Mariboru, s čimer dosegamo standarde odličnosti, ki jih določa Pravilnik o dokt​orskem študiju na UM​.

Predstavitev

Osnovni cilj doktorskega študijskega programa LOGISTIKA SISTEMOV je usposabljanje vrhunskih strokovnjakov in znanstvenikovs področja logistike.

Pridobili boste široko naravoslovno in družboslovno znanje logistike, ki daje razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter boste usposobljeni za samostojno razvijanje znanstvenega in strokovnega novega znanja. Študij je usmerjen predvsem v individualno raziskovalno delo študenta z mentorjem, odkrivanje novih problemov s področja logistike, podajanje rešitev ter objavo znantsvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah.

Študijski program je namenjen posameznikom, ki želite postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja.

Kompetence doktoranta

Študenti bodo v podiplomskem doktorskem študiju programa Logistika sistemov v okviru splošnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti naslednje:

 • poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • avtonomnost v znanstveno-raziskovalnem delu ter poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, tako v logističnih kot tudi ne-logističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju,
 • sposobnost delovanja v globalnih logističnih verigah,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, sposobnost delati v skupini,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • sposobnost mentorstva mlajšim kolegom v inštitutih, na univerzi, v gospodarski družbi itd.,
 • učinkovitost pri izrabljanju virov, ki so na voljo: lastna ustvarjalna in intelektualna sposobnost, razpoložljiv intelektualni kapital (sodelavci), ostali materialni in nematerialni viri (denar, oprema, prostor in čas).

Vse o doktorskem študiju v okviru Doktorske šole UM

Informacije o sofinanciranju študija, prijavi teme ter zagovoru doktorske disertacije in pogojih za promocijo najdete na spletni strani doktorske šole: Doktorska šola UM