Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študijski programi

Doktorski študijski program

Predstavitev

Osnovni cilj doktorskega študijskega programa LOGISTIKA SISTEMOV je usposabljanje vrhunskih strokovnjakov in znanstvenikovs področja logistike.

Pridobili boste široko naravoslovno in družboslovno znanje logistike, ki daje razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter boste usposobljeni za samostojno razvijanje znanstvenega in strokovnega novega znanja. Študij je usmerjen predvsem v individualno raziskovalno delo študenta z mentorjem, odkrivanje novih problemov s področja logistike, podajanje rešitev ter objavo znantsvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah.

Študijski program je namenjen posameznikom, ki želite postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja.

Kompetence doktoranta

Študenti bodo v podiplomskem doktorskem študiju programa Logistika sistemov v okviru splošnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti naslednje:

 • poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • avtonomnost v znanstveno-raziskovalnem delu ter poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, tako v logističnih kot tudi ne-logističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju,
 • sposobnost delovanja v globalnih logističnih verigah,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, sposobnost delati v skupini,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • sposobnost mentorstva mlajšim kolegom v inštitutih, na univerzi, v gospodarski družbi itd.,
 • učinkovitost pri izrabljanju virov, ki so na voljo: lastna ustvarjalna in intelektualna sposobnost, razpoložljiv intelektualni kapital (sodelavci), ostali materialni in nematerialni viri (denar, oprema, prostor in čas).