Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Fakulteta za logistiko je tesno vpeta v mednarodno pedagoško, raziskovalno in strokovno sodelovanje. Zavedamo se namreč, da lahko le kakovostna izmenjava idej in znanja s posamezniki in sorodnimi inštitucijami v tujini prinese napredek vedi, fakulteti in njenim posameznikom.

Fakulteta ima mednarodno akreditirane študijske programe pri dveh akreditacijskih hišah: ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). Te nam omogočajo večjo mednarodno povezljivost, tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi pri mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev. Hkrati pa akreditacije kažejo na to, da so naši študijski programi kakovostni in dajejo našim diplomantom večjo veljavo.
Pomemben del mednarodne dejavnosti so tudi izmenjave študentov in pedagogov. Študentom v okviru programa ERASMUS omogočamo, da del rednih študijskih obveznosti opravijo v tujini in tako poleg znanja pridobijo pomembne mednarodne in medkulturne izkušnje. Na Fakulteti za logistiko se lahko pohvalimo, da se naši študenti zavedajo prednosti izmenjav in se jih tudi v velikem številu udeležujejo.

Mednarodna dejavnost fakultete je pomemben del začrtane strategije in razvoja fakultete, ki nam nenehno omogoča nove priložnosti za nadgradnjo logističnega znanja, prepoznavnosti fakultete in njenih posameznikov – tako študentov kot predavateljev.