Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Študijski programi

Magistrski študijski program

Predstavitev

Cilj magistrskega študijskega programa LOGISTIKA SISTEMOV je nadgraditi inženirsko pridobljeno znanje logistike, da boste po zaključku študija kompleksne izzive reševali tako z inženirskimi kot managementskimi veščinami.
Poudarek je dan predvsem širšemu opisu, analizi in oblikovanju logističnih sistemov ter njihovega medsebojnega delovanja.
Pomembna značilnost magistrskega študijskega programa je integracija izobraževanja in raziskovanja. V zadnjem semestru študija, študenti v okviru Raziskovalnega dela poglobite metodološke pristope za znanstveno raziskovalno delo in znate pridobljeno znanje aplicirati na probleme gospodarskega okolja.

Diplomanti boste sposobni strateškega razmišljanja, boste odlični analitikiučinkoviti govorci ter vodje skupin, ki boste uspešno delovali v kompleksnih logističnih sistemih. Oblikovali si boste možnost kariere višjega managementa v logistiki ali v akademskem svetu z nadgradnjo znanja na doktorskem študijskem programu Logistika sistemov.

Kompetence diplomanta

Študenti bodo v magistrskem programu Logistika sistemov v okviru splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti naslednje:

 • sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov,
 • oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem in multikulturnem okolju,
 • delovanje v globalnih logističnih verigah,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • sposobnost za učinkovito reševanje problemov na področju logističnih sistemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline,
 • razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem  področju in podobno.