Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Napredovanje v višji letnik

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2019/2020

VS Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46  ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih verig
 • Osnove teorije sistemov.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik.

Študent, ki ni opravil obveznosti iz predmeta, ki se je izvajal v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, v času izrednih razmer COVID-19 in je pogoj za napredovanje v višji letnik, lahko zaprosi za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19, ob predpostavki, da je ta skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru dosegel več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Natančnejše informacije o upravičenih razlogih so objavljene v Interventnih navodilih.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

Študentu, ki ni opravil obveznosti Praktičnega usposabljanja v času izrednih razmer COVID-19, lahko na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL odobri podaljšanje statusa študenta.


Informacije, ki veljajo sicer:

Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Osnove matematičnih metod I,
 • Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • Sodobne logistične tehnologije,
 • Osnove teorije sistemov.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik.

Napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 38 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:

 • Osnove matematičnih metod II in
 • Uporaba optimizacijskih metod v logistiki.

Za študente, ki ponavljajo 2. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 3. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 3. letnik.

Napredovanje v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM (obr. Prošnja za KŠZ-napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega statusa) izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil,

Upravičeni razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2019/2020

UN Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46  ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Teorija sistemov,
 • Management trajnostnih oskrbovalnih verig

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2.

Študent, ki ni opravil obveznosti iz predmeta, ki se je izvajal v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, v času izrednih razmer COVID-19 in je pogoj za napredovanje v višji letnik, lahko zaprosi za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19, ob predpostavki, da je ta skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru dosegel več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Natančnejše informacije o upravičenih razlogih so objavljene v Interventnih navodilih.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.


Informacije, ki veljajo sicer:

Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode I,
 • Teorija sistemov,
 • Management trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • Načela logističnih aktivnosti.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik.

Napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 39 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode 2,
 • Kvantitativno modeliranje v logistiki.

Za študente, ki letnik ponavljajo veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 3. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 3. letnik.

Napredovanje v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM (obr. Prošnja za KŠZ-napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega statusa) izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil,

Upravičeni razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s  85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostimi 1. letnika skupno zbere najmanj 38 ECTS. Obvezno mora opraviti obveznosti pri predmetih

 • Mestna logistika in mobilistika,
 • Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig,
 • Optimizacija logističnih procesov.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik.

Izjemno napredovanje v višji letnik, če pogoji za napredovanje niso izpolnjeni

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM (obr. Prošnja za KŠZ-napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega statusa) izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Upravičeni razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s  85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

Napredovanje v 2. letnik

Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika v obsegu ( 60 ECTS) pri čemer mora opraviti izpit pri treh obveznih učnih enotah: Znanstveno raziskovalne metode (3 ECTS), Individualno raziskovalno delo I (15 ECTS) in Individualno raziskovalno delo II (24 ECTS) ter tri izbirne učne enote po 6 ECTS iz nabora osmih učnih enot: Logistični sistemi in oskrbovalne verige, Problem izbire pristanišča in njegove aplikacije, Intralogistika 4.0, Sodelovanje v oskrbovalnih verigah, Management trajnostnega transporta in integracija v oskrbovalne verige, Upravljanje logističnih sistemov, Korporacijska kultura v oskrbovalnih verigah in Informacijski sistemi v logističnih procesih.

Napredovanje v 3. letnik

Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik zbrati 60 ECTS iz obveznosti tekočega letnika. Študent mora za napredovanje v tretji letnik opraviti tudi vse obveznosti iz prvega letnika.

Vpis v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Senata  FL UM na njegovo prošnjo (obr. Prošnja za Komisijo za študijske zadeve) izjemoma odobri vpis v višji letnik:

 • če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti,
 • če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitov, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali študentske organizacije univerze, ter drugih ostalih razlogov, ki so navedeni v 212. členu Statuta) in
 • če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki ga določi komisija.

Študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik lahko oddajo prošnjo za vpis v višji letnik v referat za študijske zadeve najkasneje do 22. 9. tekočega leta. Prošnji za vpis je potrebno priložiti ustrezna dokazila.

Obrazec je na voljo v referatu ali na Spletni strani (obr. Prošnja za Komisijo za študijske zadeve).