Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vpis

Napredovanje v višji letnik

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2020/2021

Na 14. izredni seji Senata FLUM, z dne 21. 6. 2021 je bilo sprejeto, da se:

 • študentu, ki ni opravil obveznosti v študijskem letu 2020/2021, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik zaradi izrednih razmer povezanih s COVID 19, se na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL, odobri napredovanje v višji letnik,  ob pogoju doseganja najmanj 30 ECTS točk vpisanega letnika, skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru.

Za študente, ki ponavljajo letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.


 

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2019/2020

VS Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46  ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih verig
 • Osnove teorije sistemov.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik.

Študent, ki ni opravil obveznosti iz predmeta, ki se je izvajal v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, v času izrednih razmer COVID-19 in je pogoj za napredovanje v višji letnik, lahko zaprosi za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19, ob predpostavki, da je ta skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru dosegel več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Natančnejše informacije o upravičenih razlogih so objavljene v Interventnih navodilih.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

Študentu, ki ni opravil obveznosti Praktičnega usposabljanja v času izrednih razmer COVID-19, lahko na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL odobri podaljšanje statusa študenta.


Informacije, ki veljajo sicer:

Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Osnove matematičnih metod 1,
 • Osnove teorije sistemov,
 • Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih verig (oziroma po prejšnjem predmetniku Oskrbovalne verige ali Osnove logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig),
 • Transport v logističnem sistemu (oziroma po prejšnjem predmetniku Osnove logističnih tehnik in tehnologij ali Sodobne logistične tehnologije).

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik in za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in zbere najmanj 38 ECTS 2. letnika, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:

 • Osnove matematičnih metod 2,
 • Uporaba optimizacijskih metod v logistiki.

Za študente, ki ponavljajo 2. letnik in za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Napredovanje v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Drugi razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2020/2021

Na 14. izredni seji Senata FLUM, z dne 21. 6. 2021 je bilo sprejeto, da se:

 • študentu, ki ni opravil obveznosti v študijskem letu 2020/2021, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik zaradi izrednih razmer povezanih s COVID 19, se na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL, odobri napredovanje v višji letnik,  ob pogoju doseganja najmanj 30 ECTS točk vpisanega letnika, skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru.

Za študente, ki ponavljajo letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.


INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2019/2020

UN Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46  ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Teorija sistemov,
 • Management trajnostnih oskrbovalnih verig

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2.

Študent, ki ni opravil obveznosti iz predmeta, ki se je izvajal v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, v času izrednih razmer COVID-19 in je pogoj za napredovanje v višji letnik, lahko zaprosi za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19, ob predpostavki, da je ta skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru dosegel več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti. Natančnejše informacije o upravičenih razlogih so objavljene v Interventnih navodilih.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.


Informacije, ki veljajo sicer:

Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode 1,
 • Teorija sistemov,
 • Management trajnostnih oskrbovalnih verig (oziroma po prejšnjem predmetniku Upravljanje in vodenje oskrbovalnih verig),
 • Transportna logistika (oziroma po prejšnjem predmetniku Načela logističnih aktivnosti).

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik in za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in zbere najmanj 39 ECTS 2. letnika, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Matematične metode 2,
 • Kvantitativno modeliranje v logistiki.

Za študente, ki ponavljajo 2. letnik in za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Napredovanje v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil,

Drugi razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s  85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2020/2021

Na 14. izredni seji Senata FLUM, z dne 21. 6. 2021 je bilo sprejeto, da se:

 • študentu, ki ni opravil obveznosti v študijskem letu 2020/2021, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik zaradi izrednih razmer povezanih s COVID 19, se na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL, odobri napredovanje v višji letnik,  ob pogoju doseganja najmanj 30 ECTS točk vpisanega letnika, skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru.

Za študente, ki ponavljajo letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.


Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostimi 1. letnika zbere najmanj 38 ECTS. Obvezno mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Mestna logistika in mobilistika,
 • Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (oziroma po starem predmetniku Management oskrbovalnih verig),
 • Optimizacija logističnih procesov.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik in za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Izjemno napredovanje v višji letnik, če pogoji za napredovanje niso izpolnjeni

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Drugi razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s  85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

INFORMACIJA: NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 za generacijo študentov vpisanih v študijskem letu 2020/2021

Na 14. izredni seji Senata FLUM, z dne 21. 6. 2021 je bilo sprejeto, da se:

 • študentu, ki ni opravil obveznosti v študijskem letu 2020/2021, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik zaradi izrednih razmer povezanih s COVID 19, se na podlagi prošnje na Komisijo za študijske zadeve FL, odobri napredovanje v višji letnik,  ob pogoju doseganja najmanj 30 ECTS točk vpisanega letnika, skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru.

Za študente, ki ponavljajo letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik.

Izjemna odobritev vpisa je možna le na podlagi oddane prošnje na Komisijo za študijske zadeve.


Napredovanje v 2. letnik

Študent mora za napredovanje iz prvega v drugi letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika v obsegu 60 ECTS.

Napredovanje v 3. letnik

Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik opraviti vse obveznosti prvega in tekočega letnika.

Izjemno napredovanje v višji letnik, če pogoji za napredovanje niso izpolnjeni

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Drugi razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s  85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.