Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Razpisi

Objavljeno: 24. april 2023

Sklep o razpisu volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na FL UM, PF UM, FE UM

Objavljeno: 23. februar 2023

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 20. februar 2023

Sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru

Objavljeno: 18. november 2022

Sklep o razpisu ponovnih volitev v Študentski svet FL UM

Objavljeno: 18. november 2022

Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 17. november 2022

Sklep o razpisu za imenovanje tutorjev študentov za izvajanje študentskega tutorstva v študijskem letu 2022/2023

Objavljeno: 26. oktober 2022

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v Mariboru

Objavljeno: 26. oktober 2022

Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 3. oktober 2022

Sklep o razpisu za podelitev priznanj Fakultete za logistiko za študijsko leto 2021/2022

Objavljeno: 3. oktober 2022

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Objavljeno: 21. september 2022

Sklep o razpisu izvolitve predstavnika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta

Objavljeno: 21. september 2022

Sklep o razpisu postopka izvolitve kandidata za predlaganega člana državnega sveta – predstavnika univerz, visokih in višjih šol in postopka izvolitve predstavnika univerze v volilno telo za volitve članov državnega sveta

Objavljeno: 7. september 2022

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekan za študentska vprašanja

Objavljeno: 29. marec 2022

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za izobraževalno dejavnost Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 13. oktober 2021

Sklep o razpisu za imenovanje tutorjev študentov

Objavljeno: 7. oktober 2021

Sklep o razpisu volitev člane Akademskega zbora Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Objavljeno: 7. oktober 2021

Sklep o razpisu volitev članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Objavljeno: 7. oktober 2021

Sklep o razpisu volitev v Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 17. september 2021

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za finančne zadeve in sodelovanje z okoljem Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 22. april 2021

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za podiplomski študij Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 22. april 2021

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Objavljeno: 4. februar 2021 / Dopolnjeno 17. februar 2021

Volitve dekana FL UM 2021

7.4.2021

Neuradni rezultati glasovanja v postopku volitev dekana FL UM:
1. kandidat RED. PROF. DR. BORUT JEREB je prejel 48,94 % glasov,
2. kandidat RED. PROF. DR. MAJA FOŠNER je prejela 51,06 % glasov.

 

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je na svoji 30. redni seji dne 4. 2. 2021 sprejel sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

Na tem mestu bodo objavljeni vsi dokumenti, vezani na postopek volitev dekana.

Razpis volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

Pravilniki

Volilni imeniki

Predstavitve kandidatov

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je na svoji 1. izredni volilni seji dne 25.03.2021 potrdil Listo kandidatov za dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

Lista kandidatov za dekana FL UM

Program dela kandidata za dekana FL UM 2021-2025 prof. dr. Boruta Jereba

Program dela kandidatke za dekanjo FL UM 2021-2025 prof. dr. Maje Fošner

Volilne upravičence v postopku volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru obveščamo, da bo organizirana skupna predstavitev kandidatov za dekana FL UM v ponedeljek, 29. 3. 2021, s pričetkom ob 14.00 uri.

Na dogodku bo na začetku vsak kandidat imel svojo 15-minutno predstavitev, po zaključenih predstavitvah pa bodo sledila vprašanja in razprava.

Predstavitev bo organizirana na daljavo na naslednji povezavi: https://bit.ly/39gJoyw

Vljudno vabljeni.


1. oktober 2020 / popravek 21. oktober 2020

Sklep o razpisu volitev v Senat FL UM


2. oktober 2020 / popravek 21. oktober 2020

Sklep o razpisu volitev članov Senata FL UM iz vrst študentov