Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Komisija za študijske zadeve FL UM

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete ter dva študenta.

Člani:

izr. prof. dr. Matevž Obrecht, predsednik komisije;
izr. prof. dr.  Marjan Sternad, član;
prof. dr. Tone Lerher, član;
izr. prof. dr. Roman Gumzej, član;
lekt. dr. Polona Vičič, članica;
Ivana Stevanović, predstavnik študentov;
Anastasija Risteski, predstavnik študentov.