Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Komisija za študijske zadeve FL UM

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekanica za izobraževalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete ter dva študenta.

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
doc. dr.  Marjan Sternad, član;
prof. dr. Tone Lerher, član;
izr. prof. dr. Roman Gumzej, član;
Neja Gracej, predstavnica študentov;
Amanda Butkovič, predstavnica študentov.