Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Študentski svet FL UM

Študentski svet obravnava in sklepa o vprašanjih študijskega področja in ga sestavljajo študentje, ki jih izvolijo kolegi iz svojih vrst. Prodekan za študentska vprašanja je njegov član po svoji funkciji in hkrati predsednik.

Prodekan za študentska vprašanja FL UM:
Sven Rošer

Člani ŠS FL
Sven Rošer, Prodekan za študentska vprašanja

1.STOPNJA

1. letnik

 • Predsednica 1. letnika: Neja Gracej
 • Članica: Brina Slekovec

2. letnik

 • Predsednik 2. letnika: Kristjan Drečnik

3. letnik

 • Predsednica 3. letnika: Maja Slapar
 • Članica 3. letnika: Gabrijela Sagadin

2. STOPNJA

1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Tril Špegel
 • Član 1. letnika: Andraž Opačič

2. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Vasja Omahne
 • Član 1. letnika: Samo Kumperščak

Absolventi

 • Predsednik absolventov: Tadej Gračner
 • Članica absolventov: Kristjan Brglez

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.