Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Katedre

Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki

V Katedri za kvantitativno modeliranje se ukvarjamo z matematičnim modeliranjem pretoka snovi v takšnih omrežjih. Rdeča nit delovanja je kvantitativno modeliranje procesov, ki se odvijajo v logistiki. Pri reševanju problemov uporabljamo znanja iz teorije grafov, kombinatorične optimizacije in GIS-a (geographic Information Science).

Predstojnik

prof. dr. Tomaž Kramberger

Sodelavci

izr. prof. dr. Dejan Dragan
prof. dr. Maja Fošner,
izr. prof. dr. Roman Gumzej,
doc. dr. Benjamin Marcen,
doc. dr. Klemen Prah,
doc. dr. Bojan Rupnik,
doc. dr. Tea Vizinger.

Predmetna področja

  • Optimizacije razvozov in fleet management.
  • Optimizacije notranjih transportnih poti v proizvodnji.
  • Optimizacija notranje logistike v proizvodnih in storitvenih podjetjih.
  • Optimizacija bolnišnične logistike in logistike v zdravstvenih ustanovah.
  • Simulacije logističnih procesov v proizvodnih podjetjih.
  • Analize geografskih podatkov v GIS-u.
  • Optimizacija in registracija delovnega časa v storitvenih dejavnostih.