Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Komisija za mednarodno sodelovanje ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete ter dva študenta.

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednik komisije;
izr. prof. dr. Matevž Obrecht, član,
lektor dr. Polona Vičič , član,
doc. dr. Darko Hercog, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Jakob Gačnik, predstavnik študentov,
Alen Knez, predstavnik študentov.