Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Stalne komisije senata

Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Komisija za mednarodno sodelovanje ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete ter dva študenta.

Člani:

prof. dr. Borut Jereb, predsednik komisije;
doc. dr. Matevž Obrecht, član,
lektor dr. Polona Vičič , član,
izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Maja Slapar, predstavnica študentov,
Gregor Bratina, predstavnik študentov.