Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Katedre

Katedra za tehniško logistiko

Katedra za tehniško logistiko skrbi za predmetno področje tehnike in tehnologije v logistiki s poudarkom na mehatronskih sistemih in robotizaciji v logistiki, skladiščnih sistemih in skladiščnem poslovanju, proizvodno-logističnem managementu ter embalaži in razbremenilni logistiki. Katedra za tehniško logistiko je vključena na vseh stopnjah dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa Fakultete za logistiko UM. Sodelavci katedre uspešno prenašajo svoja znanja iz raziskovalnega dela na temeljnih in aplikativnih projektih v pedagoški proces in tako zagotavljajo uspešen pedagoški proces študija logistike.

Predstojnik

prof. dr. Tone Lerher

Sodelavci

izr. prof. dr. Lisec Andrej,
doc. dr. Darko Hercog,
izr. prof. dr. Brigita Gajšek,
asist. Marolt Jakob,
doc. dr. Igor Jakomin
doc. dr. Tea Vizinger (pridruženi član)

Predmetna področja

mehatronski sistemi v logistiki
robotizacija in inteligentni transportni sistemi v logistiki
skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje
proizvodno-logistični management
embalaža in razbremenilna logistika

Publikacije

prof. dr. Tone Lerher
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=21379
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=21379&wos=on

izr. prof. dr. Lisec Andrej
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=22456
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=22456&wos=on

doc. dr. Darko Hercog
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=23371
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=23371&wos=on

doc. dr. Brigita Gajšek
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=29194
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=29194&wos=on

asist. Marolt Jakob
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=50939
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=50939&wos=on

asist. dr. Šamec Blaž (do 03.4.2019)
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=28415
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=28415&wos=on

asist. Tea Vizinger (pridruženi član)
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=36110
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=36110&wos=on

prof. dr. Matjaž Šraml (FGPA)
SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr2.aspx?lang=slv&id=16170
COBISS: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=16170&wos=on

Zunanji sodelavci

prof. dr. Matjaž Šraml (FGPA)