Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Pridobitev zelene zastave v programu EKOšola za Fakulteto za logistiko ni le priznanje za pretekle napore in dosežke, temveč predstavlja tudi močno zavezo za prihodnost. Tukaj je nekaj razlogov, zakaj je to pomembno:

  1. Potrditev zavezanosti k trajnostnemu razvoju: Zelena zastava je priznanje, ki potrjuje, da se Fakulteta za logistiko ne le zaveda pomena okoljskih vprašanj, temveč je tudi aktivno vključena v iskanje rešitev in izvajanje trajnostnih praks.
  2. Vzor drugim: Kot izobraževalna institucija ima Fakulteta za logistiko pomembno vlogo pri oblikovanju miselnosti naslednje generacije. S svojim zgledom lahko vpliva na študente, sodelavce, partnerje in širšo skupnost, da postanejo bolj okoljsko ozaveščeni.
  3. Kontinuirano izboljševanje: Program EKOšola ni le enkraten projekt, ampak trajno prizadevanje. Pridobitev zelene zastave pomeni, da se bo fakulteta še naprej osredotočala na zelene in trajnostne prakse, iskala nove priložnosti za izboljšave in se prilagajala novim okoljskim izzivom.
  4. Mednarodno priznanje: Ker gre za mednarodno priznanje, podeljeno s strani FEE, Fakulteta za logistiko s tem potrjuje svojo zavezanost k globalnim okoljskim ciljem, kar lahko poveča njeno prepoznavnost in ugled v mednarodni akademski in poslovni skupnosti.
  5. Ekonomski in operativni vidik: Zeleno upravljanje lahko dolgoročno prinese tudi ekonomske koristi. Energetska učinkovitost, zmanjšanje odpadkov in optimizacija virov lahko vodijo do zmanjšanja stroškov.
  6. Izboljšana kvaliteta življenja: Z zelenimi praksami, kot so zmanjševanje onesnaževanja in krepitev zelene infrastrukture, lahko izboljšamo kvaliteto življenja tako za študente kot za zaposlene na fakulteti.

Da bi Fakulteta za logistiko ostala vodilna v svoji stroki, mora nenehno težiti k inovacijam in odličnosti, zato je odločitev za pot zelenega upravljanja ne le pohvalna, temveč tudi strateška. V današnjem svetu, kjer so okoljska vprašanja vse bolj v središču pozornosti, je pridobitev zelene zastave ključni korak naprej k bolj trajnostni prihodnosti.