Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Katedre

Katedra za trajnostno logistiko in mobilnost

Katedra za trajnostno logistiko in mobilnost se ukvarja z ozelenitvami voznih parkov in merjenjem voznih ciklov. Izvajajo tržne raziskave javnega mnenja s področja potencialnih uporabnikov novih alternativne tehnologij, preučuje možnosti in preference nakupa električnih vozil, poznavanje trajnostne mobilnosti in k uporabnikom usmerjenega razvoja infrastrukture za alternativna goriva.

Prav tako se ukvarjamo z z raziskavami na področju prometnih tokov, ki zajemajo tudi področje štetje prometa.

Predstojnica

prof. dr. Darja Topolšek

Sodelavci

doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek,
izr. prof. dr. Matjaž Knez,
doc. dr. Uroš Kramar,
izr. prof. dr. Marjan Sternad,
asist. Igor Grofelnik.