Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organiziranost

Vodstvo

Dekanica

prof. dr. Maja Fošner

Prodekan za izobraževalno dejavnost
izr. prof. dr. Matevž Obrecht

Prodekanica za raziskovalne zadeve
red. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman

Prodekan za podiplomski študij
prof. dr. Tomaž Kramberger

Tajnik
Nina Vrečko, univ. dipl. prav