Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organiziranost

Vodstvo

Dekanica

prof. dr. Maja Fošner

V. d. prodekan za izobraževalno dejavnost
izr. prof. dr. Andrej Lisec

Prodekanica za raziskovalne zadeve
izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman

Prodekan za podiplomski študij
prof. dr. Tomaž Kramberger

Prodekan za gospodarske zadeve
izr. prof. dr. Matjaž Knez

Tajnik
Nina Vrečko, univ. dipl. prav