Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Senat FL UM

Senat fakultete je strokovni organ, ki ga sestavlja 8 visokošolskih učiteljev, dekan in 3 predstavniki študentov.

Člani:

prof. dr. Maja Fošner – dekanica,
prof. dr. Tomaž Kramberger – področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
prof. dr. Tone Lerher – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Andrej Lisec – za področje Tehniška logistika,
prof. dr. Darja Topolšek – za področje Trajnostna logistika in mobilnost,
izr. prof. dr. Marjan Sternad – za področje Trajnostna logistika in mobilnost,
prof. dr. Borut Jereb – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,
izr. prof. dr. Matevž Obrecht – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

Predstavniki študentov:

Špela Kovše
Neja Gracej
Sven Rošer