Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Komisija za kakovost obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Člani:

doc. dr. Uroš Kramar, predsednik komisije,
asist. Jakob Marolt, član,
doc. dr. Benjamin Marcen, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Marjana Potočnik, članica,
Petronija Strkić, predstavnica študentov,
Sofija Knežević, predstavnica študentov.