Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Komisija za kakovost obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Člani:

izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije,
doc. dr. Uroš Kramar, član,
izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman, članica,
doc. dr. Klemen Prah, članica,
Marjana Potočnik, članica,
Katarina Fevžer, predstavnica študentov,
Vita Boršič, predstavnica študentov.