Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Stalne komisije senata

Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Komisija za kakovost obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Člani:

izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije,
pred. Uroš Kramar, član,
doc. dr. Brigita Gajšek, članica,
doc. dr. Klemen Prah, članica,
Marjana Potočnik, članica,
Špela Kovše, predstavnica študentov,
Tadej Gračner, predstavnik študentov.