Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Programski svet

Programski svet Fakultete za logistiko je posvetovalni organ za področje študijskih programov in izvajanja študija. Zavedamo se namreč, da sta razvoj in uspešnost slovenske logistike odvisna od kompetentnih diplomantov logistike, zato morajo biti znanja, ki jih diplomanti pridobijo v času študija, usklajena s potrebami gospodarstva. Predstavniki programskega sveta so strokovnjaki različnih področij logistike in z njihovo pomočjo bodo naši študijski programi in vsebine še kakovostnejši.

Člani:

1. za predstavnike delodajalcev v Programskem svetu FL UM

Robert Sever (Gospodarska zbornica Slovenije)
Peter Pišek (Frigotransport Pišek & HSF d. o. o.)
Zdenka Konda (GS1 Slovenija)
Franc Preložnik (ETRA d. o. o.)
Andrej Planina (Špica International d.o.o. Ljubljana)

2. za predstavnika zainteresirane javnosti v Programskem svetu FL UM

Bredo Arnšek (Mestna občina Celje),
Aleš Mihelič (Ministrstvo za infrastrukturo).

3. predstavniki Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

prof. dr. Maja Fošner (Dekanica)
prof. dr. Tomaž Kramberger (Prodekan za podiplomski študij)
izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman (Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost)
izr. prof. dr. Andrej Lisec (v. d. Prodekan za izobraževalno dejavnost)
izr. prof. dr. Matjaž Knez (Prodekan za gospodarske zadeve)
izr. prof. dr. Brigita Gajšek (vodja visokošolskega strokovnega študijskega programa)
izr. prof. dr. Marjan Sternad (vodja magistrskega študijskega programa)
Neja Gracej (V. d. Prodekanica za študentska vprašanja)