Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Programski svet

Programski svet Fakultete za logistiko je posvetovalni organ za področje študijskih programov in izvajanja študija. Zavedamo se namreč, da sta razvoj in uspešnost slovenske logistike odvisna od kompetentnih diplomantov logistike, zato morajo biti znanja, ki jih diplomanti pridobijo v času študija, usklajena s potrebami gospodarstva. Predstavniki programskega sveta so strokovnjaki različnih področij logistike in z njihovo pomočjo bodo naši študijski programi in vsebine še kakovostnejši.

Člani:

1. za predstavnike delodajalcev v Programskem svetu FL UM

Robert Sever (Gospodarska zbornica Slovenije)
Peter Pišek (Frigotransport Pišek & HSF d. o. o.)
Zdenka Konda (GS1 Slovenija)
Franc Preložnik (ETRA d. o. o.)
Andrej Planina (Špica International d.o.o. Ljubljana)

2. za predstavnika zainteresirane javnosti v Programskem svetu FL UM

Bredo Arnšek (Mestna občina Celje),
Aleš Mihelič (Ministrstvo za infrastrukturo).

3. predstavniki Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

red. prof. dr. Maja Fošner (Dekanica)
izr. prof. dr. Matevž Obrecht (Prodekan za izobraževalno dejavnost)
red. prof. dr. Tomaž Kramberger (Prodekan za podiplomski študij)
red. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman (Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost)
izr. prof. dr. Brigita Gajšek (vodja visokošolskega strokovnega študijskega programa)
red. prof. dr. Tone Lerher (vodja magistrskega študijskega programa)
Alen Knez (Prodekan za študentska vprašanja)