Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Habilitacijska komisija FL UM

Habilitacijska komisija ima naslednje naloge in pristojnosti:

  • ocena predstavitve vloge kandidata preden le-to kandidat pošlje na Univerzo v Mariboru,
  • pregled habilitacijskih vlog kandidatov,
  • podaja mnenja glede kandidatovega izpolnjevanje kvantitativnih in kvalitativnih meril za izvolitev v naziv glede na področje izvolitve,
  • podaja predlogov za imenovanje strokovnih poročevalcev za izdelavo poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv,
  • podaja predlogov sprememb zahtevnejših kriterijev za izvolitve v nazive FL UM.

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, dekanica
prof. dr. Tomaž Kramberger
prof. dr. Tone Lerher
prof. dr. Bojan Rosi
prof. dr. Darja Topolšek