Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Katedre

Katedra za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

 Predstojnik

izr. prof. dr. Matevž Obrecht

Sodelavci

prof. dr. Bojan Rosi,
prof. dr. Borut Jereb,
izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač,
lekt. dr. Polona Vičič,
red. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman,
doc. dr. Uroš Kramar,
doc. dr. Maja Rosi,
asist. Mateja Čuček,
asist. Milena Kajba.

Pridruženi člani:
izr. prof. dr. Brigita Gajšek.

Zunanji sodelavci

mag. Aleksandra Hribar Košir,
prof. dr. Bojan Škof.

Predmetna področja

Oskrbovalna veriga ali mreža je skupek členov nabave materiala in komponent, proizvodnje, transporta, skladiščenja in distribucije, prodaje, kupca ter povratno logistiko, ki so medsebojno povezani. OV so dinamične strukture, ki vključujejo konstantne eno- ali dvosmerne tokove materiala, informacij, finančnih sredstev med vsemi členi oskrbovalne verige ter njihove medsebojne odnose in sodelovanje, katerih cilj je učinkovito izpolnjevanje potreb kupca (Chopra & Meind, 2007). Cilj vsake oskrbovalne verige je maksimiranje ustvarjene vrednosti v očeh kupca skoti vse člene celotne oskrbovalno verigo, učinkovito upravljanje in hitro prilagajanje na nove družbeno-ekonomske in tehnološke izzive današnjega časa.

Fokus je tako na proučevanju prilagajanja oskrbovalnih verig na nove tehnološke  in družbenoekonomske trende v logistiki. Sem spade tako deljena ekonomija – souporaba transporta, skladišč, kontejnerjev idr;  connected life – optimizacija rabe resursov, Just-in-time concept napram optimalnim varnostnim zalogam ter optimizacija učinkovitosti in zanesljivosti oskrbovalnih verig, promocija soft-skillsov in medkulturne komunikacije pri managerjih OV, e-poslovanje in digitalizacija logističnih procesov ter drugi. Fokus raziskovanja je osredotočen tudi na integracijo čistejšega transporta in njegov vpliv na trajnostnost oskrbovalnih verig ter presojo družbene odgovornosti podjetij tern a oskrbo pametnih mest. Glavni cilj je povečanje okoljske trajnosti, družbene odgovornosti, varnosti oskrbe ter večje odzivnosti oskrbovalnih verig v primerih motenj dobave.

 

Primarna predmetna področja preučevanja so:

  1. Vpliv novih tehnoloških in družbenoekonomskih tveganj na oskrbovalne verige in logistiko prihodnosti
  2. Upravljanje okoljskih tveganj na področju transporta in (energetskih) oskrbovalnih mrež
  3. Človeški viri, komunikacija, mehke veščine in njihovo upravljanje v logističnih procesih in oskrbovalnih verigah
  4. Terminologija, povezana z logistiko in oskrbovalnimi verigami