Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Katedre

Katedra za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

 Predstojnik

izr. prof. dr. Irena Gorenak (začasno nadomešča red. prof. dr. Bojan Rosi)

Sodelavci

izr. prof. dr. Irena Gorenak,
prof. dr. Bojan Rosi,
prof. dr. Borut Jereb,
doc. dr. Sonja Mlaker Kač,
lekt. dr. Polona Vičič,
izr. prof. dr. Rebeka Lukman Kovačič,
asist. dr. Maja Rosi , asist. dr. Tanja Tajnik.

Pridruženi člani:
doc.dr. Brigita Gajšek,
doc.dr. Matevž Obrecht,
mag. Uroš Kramar.

Zunanji sodelavci

mag. Aleksandra Hribar Košir,
prof. dr. Božo Grafenauer,
prof. dr. Bojan Škof,
mag. Matjaž Marovt,
prof. dr. Vojko Potočan.

Predmetna področja

Predmetno področje je najlažje opisati kot logistika – družboslovje, kamor sodijo tuji jeziki, poučevanje mehkih veščin, pravne in ekonomske vsebine, povezane z logistiko, ter informacijski sistemi in upravljanje tveganj v logistiki.