Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Akademski zbor FL UM

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Člani:

Prof. dr. Bojan Rosi, predsednik
lekt. dr. Polona Vičič, namestnica predsednika

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Predstavniki študentov:

 • Nejc Podkoritnik
 • Kristina Romih
 • Pija Soršak
 • Sven Rošer
 • Marko Bračič
 • Gal Zupan
 • Jakob Gačnik
 • Maja Babšek
 • Žan Farkaš

Drugi delavci, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora FL UM:

 • Kotnik Valerija
 • Mlejnik Vid
 • Peklar Tina
 • Potočnik Marjana
 • Šeško Tatjana
 • Vrečko Nina
 • Lešnik Mateja
 • Forte Mateja
 • Marovt Tjaša