Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Akademski zbor FL UM

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Člani:

doc. dr. Marjan Sternad , namestnik predsednice

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Predstavniki študentov:

 • Vasja Omahne
 • Gabrijela Sagadin
 • Špela Kovše
 • Neja Gracej
 • Kristjan Drečnik
 • Tadej Gračner
 • Brina Slekovec
 • Maja Slapar
 • Samo Kumperščak

Drugi delavci, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora FL UM:

 • Valerija Kotnik
 • Tina Peklar
 • Nataša Čmer
 • Urška Arbeiter Kočevar
 • Marjana Potočnik
 • Manca Zrinski
 • Vid Mlejnik
 • Nina Vrečko
 • Ksenija Končan