Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Komisije senata

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FL UM

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za znanstven-raziskovalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete ter dva študenta.

Člani:

red. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman, predsednica komisije,
izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač, članica,
prof. dr. Darja Topolšek, članica,
doc. dr. Bojan Rupnik, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Kristina Romih, predstavnik študentov,
Nejc Podkoritnik, predstavnik študentov.