Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Stalne komisije senata

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FL UM

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za znanstven-raziskovalno dejavnost, štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete ter dva študenta.

Člani:

izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, predsednik komisije,
doc. dr. Sonja Mlaker Kač, članica,
izr. prof. dr. Darja Topolšek, članica,
izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
izr. prof. dr. Dejan Dragan, član,
Gregor Bratina, predstavnik študentov,
Vasja Omahne, predstavnik študentov.