Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Laboratoriji

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport

Ozelenitev voznega parka

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izdeluje analize porabe goriva v voznem parku podjetja ter izračune povezanih stroškov goriva, vzdrževanja in emisij toplogrednih plinov ter izračuna ogljičnega odtisa voznega parka. Tovrstna analiza stanja se uporabi kot osnova za identifikacijo predlogov za ozelenitev voznega parka in izračunov povračila posameznih investicij v predelave ali nakup vozil na alternativna goriva. Zaradi velikih vplivov transporta na okolje in večanja okoljske ozaveščenosti potrošnikov ozelenitev voznih parkov postaja nov izziv vseh trajnostno usmerjenih podjetij.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Tržne raziskave na področju trajnostne logistike in mobilnosti

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izvaja tržne raziskave javnega mnenja s področja potencialnih uporabnikov novih alternativne tehnologij, preučuje možnosti in preference nakupa električnih vozil, poznavanje trajnostne mobilnosti in k uporabnikom usmerjenega razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Sodeluje tudi pri pripravi strategije RS za alternativne tehnologije v transportu.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Odločitvenimi modeli na področju logistike, mobilnosti in transporta

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z odločitvenimi modeli, ki jih implementira v procese odločanja na različnih ravneh in različnih področjih. S pomočjo odločitvenih modelov raziskuje odločitvene kriterije in odločitvene postopke, ki omogočajo uspešnejšo in učinkoviteje sprejemanje odločitev.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Mobilnostni načrt posamezne organizacije

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z oblikovanjem in pripravo mobilnostnih načrtov, ki omogočajo lažje načrtovanje prometnih tokov vezanih na neko področje ali organizacijo. Predstavljajo celovit pregled in analizo potovalnih navad določene organizacije ali področja.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Štetje prometa in simulacije prometnih tokov

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ukvarja z raziskavami na področju prometnih tokov, ki zajemajo tudi področje štetje prometa. Za izboljšanje stanja prometne varnosti je potrebno predhodno dobro poznati notranje-zunanje zakonitosti prometnega toka. Poznati moramo obstoječe stanje o parametrih prometnega toka (pretok vozil, gostota prometnega toka, hitrost prometnega toka, čas potovanja, časovni in prostorski interval sledenja) in o samih lastnostih prometnega toka (sestavljenost prometnega toka, splošni pogoji potekanja prometa, struktura prometnega toka in časovna neenakomernost prometnega toka). Za pridobivanje teh podatkov potrebujemo prenosne merilne naprave, ki jih lahko lociramo tik ob cesti in iz katerih lahko redno pridobivamo podatke, ne da bi morali merilno napravo kamorkoli prenašati. Torej potrebujemo merilno napravo, ki nam bo s pomočjo prenosnih računalnikov posredovala podatke kar na kraju meritve. Za potrebe zbiranja takšnih podatkov v se laboratoriju uporablja merilna naprava Viacont. Viacount je naprava za štetje prometa, sestavljena iz Dopplerjevega radarskega sklopa, zbiralnika podatkov s serijskim vmesnikom RS232 in baterijskega napajalnika. Naprava zaznava gibanje vozil v smeri vožnje in za vsakega od njih zabeleži hitrost, konstanto dolžine, ter časovni razmik od prejšnjega vozila.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Uporaba eye tracking v analizi voženj in prometa

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru uporablja očala »eye tracking« za zaznavanje in spremljanje voznikovega pogleda med vožnjo in posledično zaznavanje motečih dejavnikov, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu. Proces eye tracking je iz tehničnega vidika razdeljen na dva dela, in sicer na registracijo gibanja očesa in predstavitev posnetega na razumljiv način. Medtem ko eye tracker posname gibanje očes sliko za sliko, je programska oprema na računalniku zadolžena za prikazovanje uporabnikovega vidnega polja in fiksiranega pogleda. Očala eye tracking dajejo raziskovalcem možnost, da zajamejo resnične, objektivne in globoke poglede v človekovo vedenje v realnem okolju. Omenjena očala v realnem svetu prikažejo natanko tisto, kar oseba v danem trenutku gleda in čemu daje največ pozornosti, medtem ko se prosto premika v naravnem okolju, med vožnjo v vozilu ali v trgovini.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.